Je perceel zal maar zo stinken!

Zaaizaadbehandeling
1024x573_BNL_steenbrand_tarwe

Steenbrand tarwe (Tilletia caries)

  • Grijsbruine sporenmassa's in de korrel
  • Hierdoor sterke vermindering van de opbrengst
  • Verspreiding tijdens maaidorsen op zaad en grond
  • Kan na de oogst 4-8 weken de nieuwe teelt infecteren
  • Veroorzaakt groeiremming en vaal groene aarkleur
  • Geeft een typische penetrante geur (rotte vis)

600x400_bnl_tarwe-_infectieplekken