Kan de korte broek weer aan?

Zaaizaadbehandeling
Tarwe plantjes opkomstproef

Wij kunnen ons makkelijk aanpassen aan het weer maar, helaas, moet het tarwe plantje alles over zich heen laten komen. De tegenstellingen zijn groot. Twee weken geleden stond het plantje 'met de voeten' in de sneeuw en afgelopen weekend in de zon. Dit was een temperatuursverschil van bijna 30 graden.
In onze  proeven zien we duidelijk dat, met Vibrance Duo behandeld zaaizaad, de ontberingen heel goed hebben doorstaan.

Tarweplantjes met en zonder sneeuw

Planttellingen vóór en ná de sneeuwval

Planttellingen geven de verschillen tussen onbehandeld en Vibrance Duo behandeld zaaizaad. De tellingen zijn vóór en ná de sneeuw gedaan. Goed beschermd tarwezaad met Vibrance Duo blijkt meer ontwikkeld te zijn. Meer bovengrondse massa betekent ook ondergronds meer wortels en dat is winst. Door sterkere en gezondere wortels is uw gewas beter bestand tegen stress (kou,warmte, droogte etc.). Gezonde wortels zijn de basis voor betere gewasopbrengsten.

Grafiek opkomst verschillen tarwe Vibrance Duo

Goede start met een goede zaaizaadontsmetting

Uiteraard willen we een goede start van de tarwe. Dit bereiken we met een goede zaaizaadontsmetting.
Uit de gemiddelde opbrengst van 59 proeven blijkt dat een zaaizaadontsmetting, met ons product Vibrance Duo, bijna 150 kg extra opbrengst geeft. Door deze behandeling heeft u dus meer opbrengst en bent u bovendien ook verzekerd tegen diverse schimmels zoals bijvoorbeeld sneeuwschimmel.

Kortom; het is een goede investering in uw gewas! Een verzekering die zichzelf uiteindelijk meer dan terugbetaalt.

750x500_BNL_tarwe aren op hand