Mag het ook in bruine bonen?

Zaaizaadbehandeling
1024x573_bnl_bonenplant

In het verleden kregen we vaak de vraag of een product ook in bruine bonen was toegelaten. Een terechte vraag want het beschikbare pakket aan middelen is beperkt. En goed nieuws het mág ook in bruine bonen worden toegepast.

750x127_bnl_bonen_gewasschema

Voorkom problemen bij het opkomen van het gewas

In de teelt van erwten en bonen kunnen zaad- en bodemgebonden schimmels problemen veroorzaken rond de opkomst van het gewas. Kort na zaai komen schimmels, die zich op of in de nabijheid van het zaadje bevinden, tot leven. Sinds afgelopen oktober is Beret® Gold toegelaten als zaaizaadbehandeling in de teelt van erwten en bonen. Door het zaad te behandelen met Beret Gold worden Ascochyta spp. en Fusarium spp. succesvol bestreden. Het kiemende plantje kan zich door deze bescherming ongestoord ontwikkelen. Dit vormt de basis voor een succesvolle teelt. Bijgaand alle teelten waarin Beret Gold toegepast mag worden.

Klik hier voor meer informatie of klik op het logo hieronder.

Beret Gold logo