Op blote voeten naar buiten met dit weer?

Zaaizaadbehandeling
Tarwe plantjes in de tunnelkas in sneeuw

Gaat u met dit weer op blote voeten naar buiten?

Het lijkt me niet. Zo is het ook met uw tarwe. Door zaaizaadbehandeling met Vibrance® Duo is het jonge plantje beter beschermd tegen deze extreme omstandigheden. Ik schrijf dit artikel op het moment dat het buiten helemaal wit is. We hebben een aantal dagen stuifsneeuw gehad en nu vriest het,dat het kraakt.

Hoe houdt zich het pas gekiemde zaad buiten op de velden?

Het meeste zaad buiten is ontsmet met Vibrance Duo. Een goed keuze en ik licht graag toe waarom dat specifiek nu een zeer goede keuze is geweest. 
De belangrijkste twee schimmels buiten in het veld die het kiemende plantje kunnen aantasten zijn Fusarium sp. en Micordochium nivale (sneeuwschimmel). Klik hier voor meer informatie over tarwe ziektes.

Besneeuwd akkerlandschap

Sneeuwschimmel kan op het zaaizaad voorkomen en in de grond en zoals zijn naam al aangeeft, voelt het zich goed onder koudere omstandigheden. Daarom zou onder deze weersomstandigheden (sneeuw, vorst, dooi en herhaalde vorst) de schimmel meer schade kunnen aanrichten.

Hiervoor heeft Syngenta de actieve stof  sedaxane ontwikkeld, die een excellente werking heeft op sneeuwschimmel. Door nu één formulering te maken van de actieve stoffen fludoxonil en sedaxane, bestrijden we zowel Fusarium spp. als sneeuwschimmel. Dit produkt Vibrance Duo voeren we nu alweer meerdere jaren met succes. Het product werkt breed en bestrijdt ook een oogvlekkenziekte en steenbrand. Daarnaast geeft het een stimulans aan de wortelgroei, die onder deze moeilijke weersomstandigheden meehelpt.

Voor meer informatie over wortelgroei klik hier en bekijk bovendien de video waarin, onze crop advisor,  André ten Heggeler het belang van een gezond wortelgestel toelicht.

Door zaaizaad te ontsmetten met Vibrance Duo geeft u de teelt de beste verzekering voor een goede start mee.  

Stuifsneeuw in de tunnelkas

Jaarlijks doen wij onderzoek naar bestaande zaaizaadontsmettingsmiddelen en natuurlijk naar mogelijke nieuwe middelen. Op de foto hierboven ziet u de tunnelkas met bakken waar we de opkomst van de zaaizaden beproeven. Door de huidige winterse weersomstandigheden ligt de stuifsneeuw ook binnen in de tunnelkas en kunnen wij juist nu deze proef goed testen.

Tunnelkas met tarwe plantjes

Tunnelkas proef februari 2021

De eerste tellingen laten zien dat Vibrance Duo de snelste kieming geeft en dus de meeste planten telt. Onderzoek is de basis voor onze adviezen!

 

Opkomst tarwe grafiek Vibrance duo