PROOST!

Zaaizaadbehandeling
1024x576_bnl_wintergerst

Afgelopen november hebben we het goede nieuws voor bierliefhebbers gemeld. Vibrance® Star is breed toegelaten in Nederland. In tarwe kunnen we met Vibrance® Duo een goede bescherming bieden tegen bijvoorbeeld sneeuwschimmel en Fusarium. Voor gerst hebben we van onze Vibrance Duo een Vibrance Star gemaakt. Vibrance Star is een ster in het bestrijden van sneeuwschimmel, Fusarium én stuifbrand. (Ustilago nuda) 

Stuifbrand was een moeilijk te bestrijden ziekte in gerst. Deze zaadgebondenziekte kan diep in het zaad aanwezig zijn. Met de komst van Vibrance Star wordt deze gerstziekte goed aangepakt. Goed nieuws dus voor brouwers en bierliefhebbers.Op de kiemlob van gerstzaad vestigt zich Ustilago nuda of stuifbrand. Een zaaizaadbehandeling met Vibrance Star zorgt ervoor dat deze wordt opgeruimd. Hierdoor kan de gerst zich gezond ontwikkelen op het veld en uitgroeien tot gezonde gerstkorrels.

Natuurlijk zorgt Vibrance Star ook voor een goede kieming en een goed ontwikkeld wortelstelsel zoals u gewend bent van onze Vibrance duo. En worden ook de overige zaad- en grondgebonden ziektes goed bestreden.

Vibrance Star 200x33

Vibrance Star gebruikt de nieuwste technologie om uw zomer- en wintergerst te beschermen en is een unieke combinatie van de SDHI sedaxane, fludioxonil en de nieuwe triazool triticonazole, en is een op zichzelf staand ziektebestrijdingsproduct voor uw gerstgewassen.

VIBRANCE STAR tilt de bescherming van gerst naar een hoger plan en zorgt voor betere vestiging en een hogere stresstolerantie van uw gerst

 1 

De meest brede oplossing in de markt - Vibrance Star biedt uitgebreide bescherming tegen zowel bodem- als zaadgebonden ziekten.

 2 

Vertrouwde technologie: Sedaxane is de eerste SDHI die alléén wordt gebruikt als zaaizaadbehandeling én in combinatie met fludioxonil en triticonazole is het een optimale oplossing voor gerst.

 3 

Betere opkomst en wortelgroei - Sedaxane beschermt het zaad en vormt een beschermende ‘wolk’ rond de korrel om hem te behoeden voor bodemgebonden ziekten.

 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN VIBRANCE STAR?

 DE BESTE BESTRIJDING VAN STUIFBRAND EN SNEEUWSCHIMMEL

ZORGT  VOOR SNELLE OPKOMST EN GOEDE VESTIGINGBEVAT DE NIEUWE WERKZAME STOF SEDAXANE - EEN SDHI SPECIAAL VOOR ZAADBEHANDELING DE BESTE BESTRIJDING VAN STUIFBRAND EN SNEEUWSCHIMMEL
Stuifbrand
Grafiek Vibrance Star zonder onbehandeld
  • Gemiddelde van 4 proeven in België en Nederland
  • Aantasting in onbehandeld 22,9 aren per m2

Uw zomer- en wintergerst kan zich gezond ontwikkelen op het veld en uitgroeien tot gezonde gerstkorrels door een goede bestrijding van stuifbrand door de bescherming van Vibrance Star!