Snelheid fascineert, al was het alleen maar om te overleven!

Zaaizaadbehandeling
BNL_1024 x 573_Gecoat Tarwezaad

Voor de teelt van wintertarwe is een snelle groei na kieming belangrijk in het najaar. Een hogere snelheid geeft minder kans op wegval en dus uiteindelijk meer kans op voldoende planten en stengels.

Vibrance Duo, de standaard in zaaizaadontsmetting, geeft een uitstekende start van uw gewas. Syngenta zou Syngenta niet zijn als we u niet blijven voorzien van proefresultaten. Dit najaar hebben we proeven in tunnels uitgevoerd.

Besmet tarwezaad is uitgezaaid in bakken. Dit zaad was behandeld met verschillende fungiciden om de effectiviteit van deze producten aan te tonen.

Door de proeven in bakken te doen hebben we meer controle over de externe factoren die een rol spelen bij de kieming. Op deze manier kunnen we de meerwaarde van zaaizaadbehandeling beter zichtbaar maken.

BNL_363 x 245_proef tarwezaad in bakken

Vanaf de eerste kieming zijn er op regelmatige basis tellingen gedaan om de effectiviteit aan te tonen. De resultaten (Zie onderstaande grafiek)  laten zien dat u met een produkt als Vibrance Duo het beste produkt in huis hebt. Door de aanwezigheid van de Sedaxane als een van de actieve stoffen uit Vibrance Duo. De werkzame stoffen Sedaxane en fludioxonil uit de Vibrance Duo zorgen voor een snelle kieming, een goede wortelontwikkeling en een uitstekende bescherming tegen kiemschimmels.

Resultaten eerst opkomsttelling

BNL_600x300 Grafiek resultaten eerste opkomsttelling

Zodra het gewas iets verder ontwikkeld is, kunnen we de effectiviteit van de producten tegen zaadgebonden schimmels beter beoordelen. In de toekomst zullen we deze proeven voortzetten met grondgebonden schimmels. 

BNL_300x200_effectiviteit bakkenproef

Wilt u meer informatie of advies, neem dan contact op met onze crop advisor André ten Heggeler

andre.heggeler_ten@syngenta.com