Zaden en jonge plantjes van kleine gewassen kunnen nú beter beschermd worden

Zaaizaadbehandeling
1024x573_bnl_div._kruiden

Dankzij een recente uitbreiding van het etiket is de fungicide-zaadcoating Maxim® 480FS nu toegelaten in meer dan 160 verschillende binnen- en buitenteelten. Daarmee maakt de afdeling Seedcare van fabrikant Syngenta z’n belofte waar om deze toepassing zo breed mogelijk beschikbaar te maken.

Onder de nieuwe uitbreiding van de toelating vallen onder andere de onbedekte teelt van rode biet, cichorei, prei en schorseneer als ook een groot aantal kruiden (onbedekte en bedekte teelt), potplanten en meerdere zaadteelten. Ook is de zaadcoating nu toegestaan in alle selderijsoorten.

Dit is goed nieuws voor de Nederlandse zaaizaadsector”, stelt Rene Huijsmans. “We kunnen weer een nieuwe reeks gewassen effectief beschermen tegen schimmelinfecties in het cruciale kiemplantstadium.

Huijsmans is als hoofd van de afdeling Seedcare van Syngenta Benelux verantwoordelijk voor het FarMore® Technology platform waar alle activiteiten plaatsvinden ter bescherming van fijne groentezaden. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor het fungicide Maxim 480FS met actieve stof fludioxonil. Maxim® 480FS werkt tegen een groot aantal kiem- en bodemschimmels zoals Alternaria- en  Botrytis soorten, Colletotrichum, Phoma, Fusarium en Rhizoctonia.

Zonale toelating

De recente uitbreiding van de toelating van Maxim® 480FS valt onder een pilotproject voor kleine gewassen dat Syngenta heeft uitgevoerd in samenwerking met Plantum, de koepel van zaadveredelingsbedrijven. “Al voor het verdwijnen van de veelgebruikte thiram-zaadcoating heeft Syngenta zich er aan gecommitteerd om zaadcoating-oplossingen te genereren voor zo veel mogelijk groentezaden waaronder ook de zogenaamde  minor crops”, vertelt Huijsmans. “In 2013 kregen we onze eerste reguliere toelating voor Maxim 480FS in een aantal grotere gewassen (uien, wortelen en koolsoorten), in 2018 gevolgd door een belangrijke uitbreiding naar komkommer, meloen, watermeloen en tomaat. Daarna zijn we het traject gestart om de toelating te verbreden naar de kleine teelten.”

765x212_bnl_meloen-komkommer-tomaat

De etiket-uitbreidingen die nu zijn verworven, zijn toelatingen volgens artikel 51 uit EU-wet 1107/2009. “Dit is een toelating voor gebruik in kleine gewassen via een zonale toelating”, vertelt Huijsmans.  “Dit leek tot voor kort niet mogelijk omdat een klein gewas in het ene land niet hoeft te betekenen dat dat gewas als klein gewas wordt gezien in een ander land. In dezelfde EU wet 1107/2009 is in artikel 49.1 beschreven dat wanneer een zaadbehandeling in een bepaald EU-land is toegestaan, dit zaad vrij verhandeld en gebruikt mag worden binnen de hele EU”, legt Huijsmans uit. “Alle landen in de EU moest dus gevraagd worden of de gewassen op de lijst kleine gewassen zijn. Pas na goedkeuring door alle lidstaten is de toelating afgegeven en kunnen de zaden nu dus in Nederland worden behandeld en uitgezaaid worden in de gehele EU.”  

Strenge beoordeling

Een artikel 51 toelating vereist geen effectiviteits- of fytotoxiciteitsonderzoek. Toch zijn het zeer intensieve trajecten. “Voor elk gewas moet een uitgebreid dossier worden aangeleverd waarin de betreffende teelt minutieus wordt beschreven”, vertelt Huijsmans “Omdat een middel wel streng wordt beoordeeld op o.a. toxiciteit voor zoogdieren en insecten zijn de teeltwijze, de zaaidichtheid, zaadvorm, duizend korrel gewicht en zaaidiepte belangrijke factoren in die dossiers. Maar het is gelukt en daar zijn we blij mee. Nederlands zaaigoed vindt z’n weg over de hele wereld. Wij dragen met onze zaadcoatings-activiteiten graag een steentje bij aan dit succes. En dus niet alleen bij de grote gewassen. Het gaat Syngenta om meer dan alleen de krenten uit de pap.“

KADER: Het FarMore Technology platform

Onder de paraplu van het FarMore® Technology programma vinden verschillende activiteiten plaats:

  1. De ontwikkeling van nieuwe producten. Syngenta Seedcare werkt versneld aan nieuwe biostimulanten en biologische bestrijdingsmiddelen en ook zijn er chemische producten in ontwikkeling
  2. Ontwikkeling van applicatietechnieken
  3. Diverse diensten zoals voorlichting over recepten en toedieningsprotocollen maar ook trainingen ‘ziekteherkenning’ en ‘veilig omgaan met behandeld zaaizaad’

Het FarMore programma kijkt dus niet alleen naar chemische toepassingen maar onderzoekt ook groene zaadcoatings.