HYVIDO: SY Harrier

SY Harrier • BYDV tolerant hybride gerstras • Zeer goede tolerantie tegen bladvlekkenziekte en netvlekkenziekte SYNGENTA-ras

HVYIDO: SY Harrier

BYDV tolerant ras. Zeer goede tolerantie tegen bladvlekkenziekte en netvlekkenziekte

De voordelen van SY Harrier Hybride wintergerst

 • BYDV tolerant ras
 • Zeer goede tolerantie tegen bladvlekkenziekte en netvlekkenziekte

HYVIDO Hybride gerst geeft tot 600 kg meeropbrengst per hectare extra!

Grafiek gemiddelde opbrengst in kg/ha

HYVIDO Meeropbrengst tot 600 kg /ha extra

Technische kenmerken SY Harrier

 

 • doorschieten : halfvroeg
 • vroegrijpheid : halfvroeg
 • lengte : gemiddeld
 • meeldauw : weinig gevoelig
 • netvlekkenziekte: zeer goede tolerantie
 • bladvlekkenziekte : zeer goede tolerantie
 • dwergroest : matig gevoelig
 • gele mosaïc BaYMV-1 : resistent
 • wintervastheid : weinig gevoelig
 • legering : weinig gevoelig
 • hectolitergewicht : hoog

De gouden regels voor een geslaagde HYVIDO teelt

 • Zaaidatum: half september – eind oktober
 • Aanbevolen zaai/plantdichtheid: gemiddeld 3,6 eenheden/ha (=180 korrels/m²). Een eenheid/zak is 500.000 korrels. De zaaidichtheid is ongeveer 25% lager dan bij klassieke gerst, en is afhankelijk van bodem- en weersomstandigheden
 • Gewenst aantal planten per m² : 180. Regel de zaadhoeveelheid op basis van het DKG en verhoog dit naar het einde van de zaaiperiode.

Nieuws hybride gerstteelt

chevron_left
chevron_right