SY Scoop hybride wintergerst HYVIDO •	halfvroege variéteit •	zeer goede tolerantie tegen bladvlekken. Stabiel en hoog opbrengstpotentieel. Gerstras met een hoog DKG

HYVIDO: SY Scoop

SY Scoop, halfvroeg gerstras met zeer goede tolerantie tegen bladvlekken - hoog DKG

De voordelen van SY Scoop, hybride wintergerst

 • Halfvroeg wintergerstras

 • Zeer goede tolerantie tegen bladvlekken

 • Stabiel met hoog opbrengstpotentieel

 • Hoog DKG

HYVIDO Hybride gerst geeft tot 600 kg meeropbrengst per hectare extra!

Resultaten SY Scoop

Proeven CARAH  en CRA Gembloux 2022

SY Scoop Resultaten 2022 . 104% tov gemiddelde

 

Grafiek: gemiddelde opbrengst in kg/ha

HYVIDO Meeropbrengst tot 600 kg /ha extra
Gemiddelde meerjarige resultaten LCG Vlaanderen

Kenmerken en toleranties SY Scoop hybride wintergerst :

 • Doorschieten: halfvroeg

 • Vroegrijpheid: halfvroeg

 • Lengte: gemiddeld 

 • Hectolitergewicht: hoog

 • Meeldauw: goede tolerantie

 • Netvlekkenziekte: goede tolerantie

 • Bladvlekkenziekte: weinig gevoelig

 • Dwergroest: goede tolerantie

 • Gele Mozaïek BaY MV-1: weinig gevoelig

 • Wintervastheid: gemiddeld 

 • Legering: gemiddeld

De gouden regels voor een geslaagde HYVIDO teelt

 • Zaaidatum: half september – eind oktober
 • Aanbevolen zaai/plantdichtheid: gemiddeld 3,6 eenheden/ha (=180 korrels/m²). Een eenheid/zak is 500.000 korrels. De zaaidichtheid is ongeveer 25% lager dan bij klassieke gerst, en is afhankelijk van bodem- en weersomstandigheden
 • Gewenst aantal planten per m² : 180. Regel de zaadhoeveelheid op basis van het DKG en verhoog dit naar het einde van de zaaiperiode.

Nieuws hybride gerstteelt

chevron_left
chevron_right