Vibrance® SB | Syngenta Nederland

You are here

Logo groot Vibrance® SB

Vibrance® SB

Vibrance® SB is een nieuwe zaaizaadbehandeling die speciaal is ontwikkeld voor suikerbieten en die drie werkzame stoffen combineert. De behandeling is gebaseerd op verschillende werkingswijzen die zorgen voor ziektebestrijding met een breed werkingsgebied en een langdurige werking. 

De vloeibare suspensie bevat: sedaxane (15 g/l), een nieuwe fungicide dat behoort tot de groep van SDHI (succinaat-dehydrogenase inhibitors), fludioxonil (22,5 g/l) en metalaxyl-m (15 g/l).

Uitgebreide praktijk-en laboratoriumtests bevestigen dat het middel sterk werkzaam is bij de bestrijding van Rhizoctonia solani, Phoma betae en Pythium ultimum en tegelijkertijd zeer goed scoort op gewasveiligheid. In de afgelopen jaren is een uitgebreid praktijkprogramma uitgevoerd in samenwerking met Europese suikerbietinstituten en adviesdiensten van de sector om het inzicht in de effectiviteit van het product onder verschillende omstandigheden te vergroten. 

Vibrance SB

Doel van de test: veiligheid van het product

Er zijn praktijktests op perceelsniveau uitgevoerd om de gewasveiligheid onder verschillende bodem- en klimaatomstandigheden te testen. Daarbij werden zaadpartijen van geringe en hoge kwaliteit (bepaald op basis van de koude vigourtoets) die voorafgaand aan de behandeling waren geselecteerd, vergeleken met de marktstandaard Thiram voor het effect op ontkieming en opstand. 

Gewasveiligheidsproeven

Vibrance SB veldopkomst

Doel van de test: werkzaamheid van het product

Op basis van data over de werkzaamheid in laboratoriumsettings is de werkzaamheid bij de bestrijding van R. Solani ([email protected]) in het kader van het testprogramma verder getest onder praktijkomstandigheden en onder toepassing van kunstmatige bodeminoculatie.

Vibrance SC

Leaflet Vibrance SB

Seedcare homepage Nederland