Metalaxyl-M (NL)

Metalaxyl-M

Metalaxyl-M en resistentie: Mogelijke effecten op intensief geteelde groenten

De ervaring leert dat sommige schimmelstammen resistentie kunnen ontwikkelen tegen het fungicide metalaxyl-M en andere fenylamiden (PA). Met Apron® XL (+/- Maxim® 480FS) behandelde zaden in velden met een verleden van intensief gebruik van fenylamiden in blad- en grondbehandelingen kunnen ernstige opkomstproblemen vertonen door onvoldoende beheersing van Pythium spp. door metalaxyl M.

Syngenta geeft richtlijnen voor een resistentiebeheersstrategie. Het omvat landbouwkundige aanbevelingen en aanbevelingen voor gebruik van fenylamiden om de ontwikkeling van resistentie tegen te gaan. Het heeft tot doel een duurzaam gebruik van fenylamiden te ondersteunen en resistentie in relatie tot zaaizaadbehandeling met Apron XL te beperken. Apron XL is in veel gewassen geregistreerd voor bestrijding van ziekten veroorzaakt door de o.myceten Peronospora spp. en Pythium spp.

Hoe kan zich resistentie tegen PA-fungiciden (fenylamiden) ontwikkelen?

PA-fungiciden als zaaizaadbehandeling worden slechts eenmaal per groeiseizoen en preventief toegepast. Op deze manier bestaat het minste risico dat bodempathogenen resistentie ontwikkelen.

Er is slechts sprake van lage concentraties PA-fungiciden per bodemvolume, zodat slechts een klein deel van de Pythiumpopulatie in de bodem aan het fungicide wordt blootgesteld en het aantal individuen dat resistentie zou kunnen ontwikkelen, beperkt blijft.

Bij gebruik als zaaizaadbehandeling is het zeer onwaarschijnlijk dat bodemgebonden Pythium resistentie tegen PA-fungiciden ontwikkelt.

Wanneer PA-fungiciden als zaaizaadbehandeling worden gebruikt, wordt het pathogeen gedurende het grootste deel van zijn ontwikkelingscyclus (myceliumgroei, vorming van oösporen in de bodem) niet aan fenylamiden blootgesteld.

Wanneer in Pythium-populaties resistentie tegen PA wordt vastgesteld, is het veel waarschijnlijker dat de oorzaak ligt in andere behandelingen met fenylamiden die voorafgaand zijn toegepast op de bodem of het blad, en niet in zaaizaadbehandeling.

Als u PA-fungiciden uitsluitend gebruikt als zaaizaadbehandeling, hebt u geen antiresistentiestrategieën nodig tegen bodemgebonden pathogenen als Pythium spp. 

PA-fungiciden en spuittoepassingen

Als u WEL aanvullende PA-behandelingen toepast, bijvoorbeeld als spuit- of grondbehandelingen tegen blad- of bodempathogenen, dient u strikte anti-resistentiestrategieën te volgen. De FRAC-richtlijnen zijn hier te vinden.

Aanbevelingen voor fenylamiden

FRAC-richtlijnen voor fenylamiden als blad- en grondbehandelingen

Bij het gebruik van fenylamiden moeten de FRAC-richtlijnen strikt worden gevolgd.

- Bladfungicide: wanneer u residuele partners gebruikt, ¾ tot een volledige aanbevolen dosis toepassen. De dosering fenylamide in het mengsel is afhankelijk van de specifieke tiviteit en wordt bepaald door het bedrijf in kwestie

- Gebruik van bladtoepassingen beperken tot 2-4 opeenvolgende applicaties per gewas per jaar en uitsluitend kant-en-klare mengsels met een anderswerkende mengpartner gebruikenen

- 14-daagse intervallen niet overschrijden

- Uitsluitend vroeg in het seizoen of gedurende een periode van actieve gewasgroei gebruiken, daarna overstappen op een product zonder fenylamide

 - Niet gebruiken op pootaardappelgewassen of in kassen

 - Geen bodembehandelingen gebruiken om bladziekten te bestrijden 

Landbouwkundige aanbevelingen om de ontwikkeling van resistentie bij Pythium tegen PA-fungiciden zoveel mogelijk te beperken

Optimale bemesting en irrigatie op goed gedraineerde bodem
 

Te natte condities vanaf het zaaien en in het jonge plant-stadium vermijden:

- Niet zaaien wanneer binnen enkele dagen na het zaaien extreme regenval wordt verwacht
- Bodem voldoende diep prepareren voor een betere afwatering. Pythium is het meest agressief onder natte omstandigheden en veroorzaakt vooral schade aan zaailingen en jonge planten

Blad- en bodemtoepassingen van fenylamide (bijv. metalaxyl (M), benalaxyl (-M), Furalaxyl) in rotatiegewassen tot een minimum beperken
Sommige bladgroenten zijn uitermate gevoelig voor vroegtijdige Pythium-infectie. Teel deze volgens een landbouwkundig aanvaardbaar gewasrotatieprogramma (bijv. spinazie eens in de vier jaar). Respecteer gewasrotaties om inoculumopbouw te beperken

Met Apron XL (+/- Maxim 480FS) behandelde zaden in velden met een verleden van intensief gebruik van fenylamiden (PA) in blad- en grond behandelingen kunnen ernstige opkomstproblemen vertonen door onvoldoende beheersing van Pythium spp. door metalaxyl-M. Zoek in dit geval naar alternatieve bestrijdingsopties.

chevron_left
chevron_right