Wakil XL | Syngenta Nederland

You are here

Website banner

Wakil XL

Wat is Wakil XL?

Wakil XL is een combinatie van drie fungiciden. Het product is speciaal ontwikkeld voor de teelt van erwten. Het is uitsluitend toegestaan als schimmelbestrijdingsmiddel voor behandeling van:
- zaaizaden van landbouwerwten, doperwten, peulen, asperge-erwten, kapucijners en suikererwten
- zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden, waarbij geldt dat het middel uitsluitend op zaad mag worden aangebracht door bedrijven, die in het bezit zijn van een risico- inventarisatie en -evaluatie zoals omschreven in het...

Valse meeldauw

Voordelen van zaaizaad behandelt met Wakil XL

  • Wakil XL is een breedspectrum fungicide voor de bestrijding van ziekten die via de bodem worden verspreid ter bescherming van groei, opbrengst en kwaliteit
  • Wakil XL biedt bescherming tegen door het zaadovergedragen Ascochyta spp-complex (Mycosphaerella pinoides en Ascochyta pisi), wortelbrand en primaire valse meeldauw, inclusief stammen die ongevoelig zijn voor Metalaxyl-M
  • is de norm voor de behandeling van erwten door de combinatie van drie elkaar aanvullende werkwijzen
  • zorg voor uitstekende opkomst en veiligheid voor het gewas, doordat het zaad veel minder chemische stoffen te verwerken krijgt
  • biedt een krachtige werking tegen de aantasting door valse meeldauw.
erwten

Vroegtijdige bestrijding van valse meeldauw

- primaire infectie: via de bodem overgedragen oösporen infecteren kiemplanten nog voordat zij opkomen
- infectie is systemisch; aangetaste planten hebben een ziekelijke geel-groene kleur, en de onderzijde van het blad is bedekt met mycelium
- 55% van de opbrengst kan erdoor verloren gaan
- de ziekte treedt vooral op bij nat, vochtig weer
- secundaire infectie: door de lucht verspreide sporangia van de primaire ziektehaarden, infecteren blad en peulen van andere planten

Apron® XL