Wakil XL

Wakil XL
Valse meeldauw

Wat is Wakil® XL?

Wakil® XL is een combinatie van drie fungiciden. Het product is speciaal ontwikkeld voor de teelt van erwten. Het is uitsluitend toegestaan als schimmelbestrijdingsmiddel voor behandeling van:
- zaaizaden van landbouwerwten, doperwten, peulen, asperge-erwten, kapucijners en suikererwten
- zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden, waarbij geldt dat het middel uitsluitend op zaad mag worden aangebracht door bedrijven, die in het bezit zijn van een risico- inventarisatie en -evaluatie zoals omschreven in het arbeidsomstandighedenbesluit en een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Voordelen van zaaizaad behandelt met Wakil® XL

  • Wakil® XL is een breedspectrum fungicide voor de bestrijding van ziekten die via de bodem worden verspreid ter bescherming van groei, opbrengst en kwaliteit
  • Wakil® XL biedt bescherming tegen door het zaadovergedragen Ascochyta spp-complex (Mycosphaerella pinoides en Ascochyta pisi), wortelbrand en primaire valse meeldauw, inclusief stammen die ongevoelig zijn voor metalaxyl-M
  • is de norm voor de behandeling van erwten door de combinatie van drie elkaar aanvullende werkwijzen
  • zorgt voor uitstekende opkomst en veiligheid voor het gewas
  • biedt een krachtige werking tegen de aantasting door valse meeldauw.
erwten

Vroegtijdige bestrijding van valse meeldauw

- primaire infectie: via de bodem overgedragen oösporen infecteren kiemplanten nog voordat zij opkomen
- infectie is systemisch; aangetaste planten hebben een ziekelijke geel-groene kleur, en de onderzijde van het blad is bedekt met mycelium
- 55% van de opbrengst kan erdoor verloren gaan
- de ziekte treedt vooral op bij nat, vochtig weer
- secundaire infectie: door de lucht verspreide sporangia van de primaire ziektehaarden, infecteren blad en peulen van andere planten

chevron_left
chevron_right