Albugo spp.

Witte roest in groentegewassen is een plantenziekte die veroorzaakt wordt door de Albugo-schimmel. Symptomen van witte roest veroorzaakt door Albugo omvatten meestal gele laesies op het bovenste bladoppervlak en witte puisten aan de onderkant van het blad. Het pathogeen wordt verspreid door wind, water en insecten. Het management omvat het gebruik van resistente cultivars, goede irrigatiepraktijken, vruchtwisseling, sanitaire voorzieningen en chemische bestrijding. Witte roest is een belangrijke economische ziekte, die ernstige oogstverliezen veroorzaakt als ze niet onder controle wordt gehouden. In een enkel gewas kan witte roest geremd worden door middel van een zaaizaadbehandeling. Zie de ziekten in het gewas spinazie.

Spinazie

Albugo occidentalis

Witte roest is een belangrijke spinazieziekte, maar beperkte zich tot voor kort tot

chevron_left
chevron_right