Peronospora spp.

Peronospora is een geslacht van plantpathogenen (Eumycota) omdat ze tot het koninkrijk van chromalveolaten behoren. Er zijn ongeveer 75 soorten in het geslacht, meestal specifiek voor geslachten of families van kruidachtige tweezaadlobbige planten. Een van de bekendste Peronospora-soorten (Peronospora parasitica, op Brassicae) is een soortcomplex. In het algemeen worden aantastingen in Nederland onder de noemer valse meeldauw gebracht. Valse meeldauw wordt beschouwd als een zeer agressieve ziekte, die in zeer korte tijd gewassen kan vernietigen. Er zijn vele soorten Peronospora die vele gewassen kunnen aantasten. Valse meeldauw kan ontstaan uit bodemgebonden oösporen en kan zaadgebonden zijn. De belangrijkste bron van inoculum vormen waarschijnlijk door de lucht verspreide sporen van nabijgelegen gewassen of opslagplanten. Infectie wordt bevorderd door koele vochtige omstandigheden (c 15ºC). Alleen korte perioden met nat oppervlak (4 uur) zijn nodig om infectie mogelijk te maken. Het is heel moeilijk om de ziekte zowel buiten als in een kas te beheren. Ernstige aanvallen van valse meeldauw leveren onverkoopbare gewassen op. Het is een serieus probleem bij de plantenkweker. Er zijn enkele mogelijkheden om met gedeeltelijk resistente variëteiten, een ziektemanagementsysteem en een goede gewasrotatie de ziekte druk laag te houden. Er is een hoog risico dat fungicideresistente stammen worden geselecteerd. Door de enorm snelle verspreiding en agressieve aantasting biedt de zaaizaadbehandeling in veel gevallen geen uitkomst. In sommige snel groeiende gewassen zoals spinazie en veldsla wordt de actieve stof Metalaxyl-M met succes ingezet om een vroege aantasting te voorkomen.

Spinazie

Peronospora farinosa

Valse meeldauw wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste ziekte in spinazie. De

chevron_left
chevron_right