Oogvlekkenziekte

Eyespot

Oogvlekkenziekte

Oogvlekkenziekte veroorzaakt gedeeltelijke afsterving van bladeren. Dit heeft een negatieve invloed op de opbrengst van het gewas. Oogvlekkenziekte treedt op bij relatief koude omstandigheden. Een temperatuur van 10 tot 12 graden Celsius en een bladnatperiode van 7 uur kan voldoende zijn voor een infectie.

Vroege symptomen zijn gele en bruine vlekjes op het blad.

Maatregelen ter voorkoming van aantasting:

- Zorg voor een goede groei van de plant met minimalisering van stressfactoren.

- Ploeg het infectiemateriaal onder.

- Kies voor tolerante rassen.

- Gebruik een fungicidemiddel, zoals Quilt Xcel.