Syngenta Reading Room

Syngenta wenst een vertrouwensband en een goede verstandhouding op te bouwen met haar belanghebbenden, waaronder investeerders, media, regelgevers, beleidsmakers en niet-gouvermentele instanties.

Het bedrijf wil daarom open en transparant zijn over haar werk en activiteiten. Syngenta gelooft in de veiligheid van haar producten en middelen, die zowel zeer grondig zijn getest door het bedrijf als nauwkeurig onderzocht door overheden wereldwijd.

Naast de productinformatie die gepubliceerd wordt door de bevoegde instanties, biedt Syngenta Crop Protection BV specifieke derden de mogelijkheid om proeven, studierapporten en risicoanalyses in te zien die zijn ingediend bij toezichthouders in Nederland ter ondersteuning van de registratie van gewasbeschermingsmiddelen van Syngenta. Dit gebeurt in een zogenaamde leeskamer of “Reading Room”. Geïnteresseerde derde partijen dienen een gerechtvaardigd belang te hebben in deze toegang. Bovendien moet deze partij officieel geregistreerd staan als organisatie die duurzame landbouw of de bescherming van mens, dier en het milieu onderzoekt of bevordert.

Om deze transparantie mogelijk te maken, heeft Syngenta een minimaal aantal regels vastgelegd om haar commercieel gevoelige informatie te beschermen. Immers, wanneer productstudies gekopieerd en openbaargemaakt zouden worden, kunnen concurrerende bedrijven met deze onderzoeksinformatie registratie van concurrerende producten verkrijgen zonder zelf te hoeven investeren in onderzoek en ontwikkeling. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor één individuele actieve stof voor gewasbeschermingsdoeleinden kunnen oplopen tot 200 miljoen EUR of meer. Toegang tot de Syngenta Reading Room kan daarom alleen geschieden onder de voorwaarden gesteld in ons protocol. Je vindt het protocol hier.