Syngenta - Zonder bijen geen Syngenta| Syngenta Nederland

You are here

Syngenta - Zonder bijen geen Syngenta

Bijen en gewasbescherming

Zonder bijen geen Syngenta

Het onderwerp bijensterfte houdt velen bezig. Uiteraard omdat bestuivers, waaronder bijen, essentieel zijn voor de voedselketen. Tachtig procent van de gewassen in Europa wordt bestoven door insecten.

Ook voor Syngenta zijn bestuivende insecten erg belangrijk. Appel, perzik, amandel, katoen en soja worden allemaal bestoven door honingbijen. Wij zijn er bij gebaat de honingbij te beschermen. Syngenta vraagt zich dus ook af hoe het komt dat er bijensterfte voorkomt. Uit talloze documenten en onderzoekresultaten blijkt dat een van de belangrijkste oorzaken de Varroa-mijt is. Ook gezaghebbenden instituten en wetenschappers komen tot die conclusie. De Varroa-mijt vreet de bijenlarven aan en brengt ook ziekmakende virussen over.

De Varroa destructor-mijt komt in de meeste bijenkasten over de hele wereld voor. Ook in Nederland duikt hij op grote schaal op. Professionele imkers bestrijden deze schadelijke parasiet effectief. Zij hebben dan ook niet of nauwelijks last van bijensterfte.

Een andere oorzaak is het gebrek aan biodiversiteit. In stedelijke - en landbouwgebieden staan steeds minder bloemen waardoor er veel minder voedsel voor bijen beschikbaar is. Met haar programma Operation Pollinator levert Syngenta een proactieve bijdrage aan het bevorderen van biodiversiteit.

Bijen en Cruiser

In ons product Cruiser zit de werkzame stof Thiamethoxam, een zogeheten neonicotinoïde. Deze groep van stoffen staat momenteel ter discussie voor zaadbehandelingen. Echter, uit een groot aantal monitoringsstudies blijkt dat de sterfte van bijenvolken niet oorzakelijk verbonden is met neonicotinoïden. Zo worden deze middelen in Australië veelvuldig toegepast en zijn de bijen er toch gezond. Opmerkelijk is dat daar helemaal geen Varroa-mijt is. In Schotland is de bijengezondheid slecht maar worden neonicotinoïden niet of nauwelijks gebruikt. Er is wel veel Varroa (zie info graphic).

Het zou een slechte zaak zijn wanneer zaadbehandeling niet langer toegestaan is. Zo’n behandeling brengt een zeer kleine hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel precies daar waar het nodig is. Bovendien is er veel minder middel nodig dan bij veldbespuitingen. Neem sla als voorbeeld. Het alternatief voor een zaadbehandeling (60-80 gram werkmane stof per hectare) is een serie van zeker zes veldbespuitingen (minimaal 600 gram werkzame stof per hectare). De milieubelasting is dus stukken kleiner. Een verbod zou ons twintig jaar terugwerpen in de tijd. Een waardevolle innovatieve technologie zou verloren gaan.

Syngenta heeft jarenlange ervaring met verantwoord beleid ten aanzien van gewasbescherming. Naar de stellige overtuiging van Syngenta is zaadbehandeling een verantwoordelijke methode die uitstekend past in het streven naar een duurzame landbouw. Syngenta voldoet aan alle huidige eisen en eerbiedigt alle wet- en regelgeving steeds stipt.

Op de website www.plightofthebees.com treft u veel detailinformatie over dit onderwerp aan. De informatie is in het Engels.

Via het menu links heeft u toegang tot diverse voor Nederland relevante documenten.

Met vragen kunt u terecht bij Corporate Affairs Benelux - 0164 225500