Syngenta - Persbericht – Reactie EFSA-evaluatie| Syngenta Nederland

You are here

Syngenta - Persbericht – Reactie EFSA-evaluatie

Enkhuizen, 16 januari 2013

EFSA evaluatie roept niet op tot verbod op neonicotinoïden

Enkhuizen, 16 januari 2013 - Syngenta reageert op het vandaag verschenen rapport van de European Food Safety Agency (EFSA) over de effecten op bijen door zaadbe-handeling met neonicotinoïden, inclusief thiamethoxam.

Michael Kester, General Manager van Syngenta Nederland zegt: “EFSA geeft toe dat er een hoog gehalte aan onzekerheid in de evaluatie aanwezig is, omdat een risicobeoorde-ling voor bijen nog in ontwikkeling is. EFSA richt zich daarom nu op een zeer theoretisch risico met betrekking tot een eventuele impact op bijen, waarbij voorbij wordt gegaan aan jarenlang onafhankelijk onderzoek. Deze onderzoeken laten zien dat de risico’s voor bijen zeer goed beheersbaar zijn door het naleven van gedragscodes voor verantwoord gebruik. Het spreekt dan ook voor zich dat er geen oproep wordt gedaan tot een verbod.”

Zaadbehandeling met thiamethoxam is in de afgelopen tien jaar op vele miljoenen hectaren gewas in Europa toegepast. Indien het op een verantwoordelijke manier wordt gebruikt, leidt deze technologie niet tot schade aan de bijenpopulatie. Daarom wordt deze vorm van zaadbehandeling door overheden van vele Europese landen ondersteund.

Duurzame voedselproductie - en indirect de bedrijfsvoering van Syngenta - hangt af van een gezonde bijenpopulatie. Het is nu tijd meer aandacht te besteden aan de werkelijke oorzaak van een teruglopende bijengezondheid zoals ziekten, plagen en gebrek aan voedsel.

Meer informatie over bijengezondheid kunt u vinden op www.plightofthebees.com.