Syngenta - Persbericht – Reactie op moratorium| Syngenta Nederland

You are here

Syngenta - Persbericht – Reactie op moratorium

Enkhuizen, 4 februari 2013

Moratorium op gewasbeschermingsmiddelen op basis van neonicotinoïden is slechte zaak voor duurzame landbouw

Enkhuizen 4 februari 2013 – De Europese Commissie wil een moratorium instellen op gewasbeschermingsmiddelen op basis van neonicotinoïden, vanwege de vermeende negatieve impact op de gezondheid van bijen. Syngenta publiceerde afgelopen zaterdag een open brief in diverse Nederlandse dagbladen om er bij de Tweede Kamer op aan te dringen deze beslissing te her-overwegen. De milieu-impact van zaadbehandeling met neonicotinoïden is aanzienlijk lager dan bij traditionele veldbespuitingen, waardoor er per hectare tot tien keer minder middel nodig is. “Een verbod op deze technologie is daarom een slechte zaak voor de duurzame landbouw en bovendien red je er geen bijenkolonie mee”, zegt Michael Kester, directeur van Syngenta.

De belangrijkste oorzaken van de zorgwekkende afname van bijengezondheid zijn volgens Syngenta: de varroa-mijt, die inmiddels in vrijwel elke bijenkast voorkomt en door parasiteren en virusoverdracht de bijenlarven verzwakt, en het gebrek aan biodiversiteit. Vooral hobbyimkers hebben moeite met het gezond houden van hun bijenvolken, waardoor er veel meer varroa-mijt voorkomt dan nodig is. Een flore-rende bijenpopulatie is essentieel voor duurzame land- en tuinbouw, maar dat zijn innovatieve behandelingen als gewasbeschermingsmiddelen op basis van neoni-cotinoïden ook. „Operation Pollinator‟ demonstreert dat beide mogelijk zijn. Met dit programma helpt Syngenta boeren met het inzaaien van stuifmeelrijke habitats naast hun akkers. Aangetoond is dat dit een significante toename van bestuivende insecten tot gevolg heeft.

Jan Bouwman, Sustainable Agriculture and Stewardship Manager van Syngenta, benadrukt dat bijen essentieel zijn voor Syngenta. “Tachtig procent van de gewas-sen in Europa wordt bestoven door insecten. Als die bijen er niet zijn, is er geen teelt en zijn onze genetica, chemie en biologie niet nodig. Als we ook maar het idee zouden hebben dat neonicotinoïden echt de oorzaak zijn van bijensterfte, dan zouden wij de eerste zijn die daar actie op onderneemt.”

Michael Kester is teleurgesteld over het besluit van de Tweede Kamer om aan te dringen op een moratorium op neonicotinoïden, vanwege hun vermeende risico voor bijen. In Nederland is er, door een correcte toepassing van neonicotinoïden, in de afgelopen 15 jaar geen incident geweest waarbij er een duidelijk verband was tussen het gebruik en bijensterfte. “Een verbod op gewasbeschermingsmiddelen op basis van neonicotinoïden zou dramatisch zijn voor boeren en een gigantische stap achteruit voor de duurzaamheid van onze landbouw”, aldus Kester.