Syngenta - Open brief aan de leden van de Tweede Kamer| Syngenta Nederland

You are here

Syngenta - Open brief aan de leden van de Tweede Kamer

Enkhuizen, 24 februari 2013

Moratorium gewasbeschermingstechnologie bemoeilijkt innovatie in land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw zijn van vitaal belang voor de Nederlandse economie. De sector staat voor zo’n 10% van het Bruto Nationaal Product, voor bijna 20% van de totale nationale export en voor werkgelegenheid. Het is daarom van het grootste belang om vast te houden aan duurzaamheid in de land- en tuinbouw. Voorwaarde is dat Nederlandse boeren en tuinders toegang hebben tot de meest recente kennis, toepassingen en technologieën om hun gewassen op een veilige en gezonde manier te kunnen telen.

Syngenta is mondiaal een toonaangevend bedrijf in de agrarische sector en wij ondersteunen Nederlandse boeren en tuinders al meer dan 100 jaar met de tools die ze nodig hebben. We hebben enorm geïnvesteerd; in Nederland spenderen we jaarlijks zo’n €25 miljoen aan R&D en we hebben meer dan duizend medewerkers. Een reden waarom we zoveel investeren is dat Nederland van oudsher toegewijd is aan innovatie in de land- en tuinbouw en bewijsvoering leidend is in de wet- en regelgeving.

We doen graag meer in Nederland maar zijn zeer teleurgesteld over het besluit van de Tweede Kamer aan te dringen op een moratorium op neonicotinoïde-gewasbeschermingsmiddelen vanwege hun vermeende risico voor bijen.

Toegepast als zaadbehandeling leveren deze gewasbeschermingsmiddelen ten opzichte van bespuitingen een nog grotere bijdrage aan de duurzaamheid van de Nederlandse land- en tuinbouw, omdat de methode een van de meest innovatieve, effectieve en beheersbare manieren van gewasbescherming is. Zoals alle gewasbeschermingsmiddelen zijn ze voorafgaande aan de toelating jarenlang streng getest, dus voor boeren en tuinders ze mogen gebruiken, om te garanderen dat ze niet schadelijk zijn voor mensen of onacceptabele effecten op het milieu hebben.

Niet verrassend dus dat correct toegepaste zaadbehandeling met neonicotinoïden al meer dan tien jaar lang plagen veilig bestrijdt op miljoenen hectares met gewassen in Europa zonder schade toe te brengen aan bijenpopulaties. Dit is bewezen door jaren van onafhankelijk onderzoek.

Helaas tracht een aantal belangengroeperingen steeds deze technologie in verband te brengen met de zorgwekkende afname van bijengezondheid. Ze negeren een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat achteruitgang van habitat en voedsel plus de varroa-mijt, en de virusziektes die hij overbrengt, de belangrijkste oorzaken zijn voor zwakke bijengezondheid. En er lijkt geen verklaring te zijn waarom landen als Schotland en Zwitserland, waar het gebruik van neonicotinoïden zeer beperkt is, kampen met een afname van bijengezondheid. Of waarom in Australië, waar neonicotinoïden veel gebruikt worden, de bijenpopulaties floreren.

Naar onze mening verduidelijkt een recent rapport van de European Food Safety Agency (EFSA) de situatie niet. Haar herbeoordeling van de vermeende risico’s die deze gewasbeschermingsmiddelen voor bijen opleveren, was zeer theoretisch en ging voorbij aan alle relevante studies alsook de onafhankelijke monitoring waarmee het veilige gebruik op miljoenen hectares met gewassen in Europa werd aangetoond. Het wekt geen verbazing dat zelfs EFSA erkent dat haar herbeoordeling een ‘hoog niveau van onzekerheid’ omvatte.

Hoewel neonicotinoïden-gewasbeschermingsmiddelen belangrijk zijn voor Syngenta, toonde een recent Humboldt Forum-onderzoek aan dat ze van veel grotere waarde zijn voor de Nederlandse boeren en economie. Ze beschermen in ons land de opbrengst van gewassen als maïs, suikerbiet en groenten en ondersteunen de werkgelegenheid van tienduizenden in Europa. Samen goed voor miljarden euro’s aan economische waarde.

Een florerende bijenpopulatie is essentieel voor duurzame land- en tuinbouw, maar dat zijn innovatieve behandelingen als neonicotinoïden- gewasbeschermingsmiddelen ook. Onze ‘Operation Pollinator’ demonstreert dat beide mogelijk zijn. We helpen boeren al ruim tien jaar met het inzaaien van stuifmeelrijke habitats naast hun akkers, met een significante toename van bestuivende insecten tot gevolg.

Syngenta is volledig overtuigd van het veilige gebruik en de bijdrage van onze technologie. Wij hopen dat de leden van de Tweede Kamer alle feiten meewegen en een heroverweging van het moratorium op deze essentiële technologie mogelijk maken. Iets anders zou de steun die Nederland van oudsher aan innovatie in de landbouw geeft ondermijnen, de belangen van boeren en tuinders, de economie en het milieu schaden en niets toevoegen aan het verbeteren van de gezondheid van bijenpopulaties.

Getekend,

Dr. John Atkin

Chief Operating Officer

Voor meer informatie: www.plightofthebees.com