Octrooien op planteigenschappen| Syngenta Nederland

You are here

Octrooien op planteigenschappen

Op 4 maart 2015 zond het televisieprogramma Zembla een reportage uit over innovatie in de plantenveredeling. De reportage gaat dieper in op het bestaan van octrooien (patenten) op planteigenschappen.

 

Syngenta heeft actief meegewerkt aan het programma. Het bedrijf gaf twee interviews aan Zembla: één met Michael Kester, algemeen directeur Syngenta Benelux, en één met Peter van der Toorn, hoofd van de wereldwijde activiteiten inzake groenteveredeling bij het bedrijf. De programmamakers werden rondgeleid op de onderzoeksvestiging van Syngenta in Enkhuizen, Noord Holland, en op het proefstation in Almeria, Spanje. Op bijkomende vragen van de journalisten werd nadien telefonisch of per email geantwoord.

 

Met deze transparante houding wil Syngenta open en constructief het gesprek aangaan met de publieke opinie over duurzame land- en tuinbouw. Octrooien voor innovaties in de plantensector vormen immers een belangrijk maatschappelijk thema. Dat is het ook voor Syngenta, dat als bedrijf er naar streeft om telers en consumenten voortdurend betere gewassen en producten ter beschikking te stellen.

 

Klik op de documenten rechts voor meer uitleg rond ons standpunt en onze onderzoeksinspanningen in dit domein.