Wat is Pergado V

Pergado V is een fungicide met als werkzame stof mandipropamid. Mandipropamid behoort tot de chemische groep van de aminozuur amide carbamaten (in het Engels: Carboxylic Acid Amide of kortweg CAA’s). De werkzame stof verstoort de biosynthese van fosfolipiden. Dit houdt in dat het inspeelt op het proces van de productie van bouwstoffen voor de celwanden en celmembranen die noodzakelijk zijn voor het overleven van de schimmel. De vloeibare formulering van Pergado V bevat 250 g/l mandipropamid en het product wordt geleverd in een 5 liter verpakking. PergadoV heeft een sterke preventieve werking.

Sterke werking tegen Oömyceten

Pergado V heeft een sterke werking op “schimmels” uit de klasse van de Oömyceten, zoals valse meeldauw en Phytophthora spp.

Het “Lock & Flow” effect

Door de snelle en krachtige binding in de waslaag = “LOCK effect” is de actieve stof binnen 1 uur regenvast. De actieve herverdeling vanuit de waslaag (“FLOW effect”) zorgt ervoor dat groeiend blad langer beschermd blijft. Dit effect zorgt er tevens voor dat Pergado V niet alleen de bovenkant, maar ook de onderkant van het blad beschermt en hiermee de uitstoot van sporen (sporulatie) aan de onderkant van het blad tegen gaat.

Snelle en krachtige binding in de waslaag = “LOCK effect” (illustratie #1)                                
Translaminair, actieve herverdeling vanuit waslaag = “FLOW effect” (illustratie #3)

Levencyclus Phytophthora infestans

Pergado V voorkomt de directe en indirecte kieming van sporen op het blad. Stopt een beginnende infectie door het remmen van myceliumgroei op en in het blad. Beperkt de uitstoot van sporen aan de onderzijde van het blad.

Resultaat

Zoals je kunt afleiden vanuit de grafiek was de valse meeldauw druk in de proef erg hoog. Pas na 20 dagen na de laatste toepassing met Pergado V zien we de valse meeldauw in de Pergado V veldjes oplopen, terwijl onbehandeld al voor 65% is aangetast.

Onbehandeld versus Pergado V

Deze foto laat onbehandeld gewas zien versus Pergado V 49 dagen na de laatste toepassing. Conclusie: Pergado V heeft een sterke langdurige werking tegen valse meeldauw.

Toepasbaarheid

Pergado V mag ingezet worden door middel van een gewasbehandeling tegen valse meeldauw en Phytophthora en heeft een toelating in de meeste sierteelt -en boomkwekerijgewassen en onbedekte pot -en containerteelt. Lees voor gebruik het etiket vanwege verschillende voorwaarden per toepassingsgebied.

Advies

Pas Pergado V preventief toe in een dosering van 0,6 l/ha als gewasbehandeling tegen valse meeldauw of Phytophthora spp. Voor optimalisatie van het resultaat kan een hulpstof zoals Assist M36 toegevoegd worden voor een verbeterde opname in het blad waardoor een nog langere werking gerealiseerd kan worden. Hanteer tegen Phytophthora wortelrot een aangietdosering van 1,8 l/ha. Wissel voldoende af met middelen uit andere chemische groepen om resistentie te voorkomen.

Voor een volledig overzicht van de middelen en hun chemische groepen, bezoek ons Expert Center.

Tegen Phytophthora wortelrot in onbedekte pot -en containerteelt is goede ervaring met eerst Pergado V toepassen en vervolgens Ridomil Gold.

Voordelen van Pergado V

- Langdurige werking tegen Phytophthora en valse meeldauw
- Actieve herverdeling binnen het blad
- Snel regenvast
- Zeer zacht voor het gewas
- Gunstig milieuprofiel