Praktijkadvies Pythium en Phytophthora in pot- en perkplanten| Syngenta Nederland

You are here

Praktijkadvies Pythium en Phytophthora in pot- en perkplanten

Pythium (wortelrot) en Phytophthora zijn schimmels die behoren tot de klasse van de Oömyceten. Deze schimmels verspreiden zich door middel van zoösporen. De zoösporen ofwel zwemsporen kunnen zich actief met zweepharen over beperkte afstand in water voortbewegen. Zoösporen zijn zeer gevoelig voor verdroging en hun verspreiding is dan ook gekoppeld aan de beschikbaarheid van water. 

Vooral in een vochtige omgeving kan de verspreiding dan ook heel snel gaan. De schimmel kan zich verspreiden door middel van sporen, maar kan ook als schimmelpluis met het substraat worden verplaatst. Dikwandige sporen worden onder ongunstige omstandigheden gevormd en juist die sporen kunnen zeer lang overleven.

Pythium kan zelfs groeien op organisch materiaal in de grond. Start dus met schone gestoomde grond. Pythium is een typische zwakte-parasiet. Planten onder stress zijn dus gevoeliger voor infectie.

Pythium kan vele plantensoorten aantasten en is in het algemeen herkenbaar aan wollig wit schimmelpluis. Pythium kan de wortel als ook de stengel infecteren. Vaak wordt het jonge plantje aangetast, zodra de wortels de besmette grond in willen groeien. Pythium tast uiteindelijk de vaatbundels van de plant aan. De sapstroom stokt, waardoor de plant slap gaat hangen. Door gebrek aan voedingsstoffen treedt meestal geelverkleuring van de bladeren op.

 

Hoe in de praktijk?

Preventieve acties:

• Beperk de inbreng van Pythium door schoon uitgangsmateriaal te gebruiken en bezoekers alleen met schone kleding in de kas toe te laten.

 Verwijder ook alle onkruiden tijdens de teeltwisseling. Pythium kan daarop mogelijk overleven.

 U kunt Pythium opruimen door de (pot)grond goed te stomen.

 Zorg voor een schone start.

Curatieve actie:

• U kunt de jonge aanplant beschermen tegen Pythium met Ridomil Gold. Ridomil Gold is alleen effectief als de totale watergift geminimaliseerd wordt en de grond niet al te nat en bij voorkeur luchtig is. Voorkom dus dat het middel uitspoelt.

Resistentie management

Om de kans op het optreden van verminderde gevoeligheid zo klein mogelijk te maken, raden wij eenzijdig gebruik van Ridomil Gold af. Gebruik schone grond, wissel af met producten met andere werkingsmechanismen en/of stoom de grond. Pas Ridomil Gold niet meer dan een keer per planting toe.

Waarom Ridomil Gold?

 Bestrijdt Pythium zowel preventief als curatief.

 Goede effectiviteit, indien juist toegepast.

 Lange werkingsduur.

 Zacht voor het gewas.

 Bestrijdt zowel Pythium als Phytophthora.