You are here

Praktijkadvies tegen boterbloemluis in pot- en perkplanten

Deze grote luizensoort komt op verschillende cultuurgewassen voor waaronder pot- en perkplant. De boterbloemluis (Aulacorthum solani) kan jaarrond in de kas overleven, maar kan ook buiten overwinteren op met name nachtschaden (Solanaceae).
 

Wist u dat de boterbloemluis zich verspreidt over de hele plant en dus ook over de gehele plant schade veroorzaakt? De luis voedt zich in de neerwaartse sapstroom (floeem) en veroorzaakt dan omkrullende bladeren. Daar waar de luis heeft gezogen, vertonen de volgroeide bladeren geelachtige vlekken en ontstaan misvormingen aan de groeipunten. Op de honingdauw die de luizen uitscheiden, kunnen schimmels gaan groeien. Hierdoor worden de planten onverkoopbaar.

Hoe in de praktijk?

Preventieve acties:

• Zorg dat luis niet op het oude gewas of onkruid kan overblijven. Ruim dus alle oude gewasresten en onkruiden tijdens een teeltwisseling goed op. Zorg voor een schone start. 
• U kunt de luis beperken door insectengaas in de ramen te plaatsen.

Curatieve acties:
• Ruim juist deze luis snel op met effectieve integreerbare luismiddelen zoals Actara, Plenum eventueel gemengd met een uitvloeier zoals Agral Gold en Pirimor (rook). De schade die boterbloemluis aanricht is zodanig dat er weinig getolereerd kan worden. 
• Introduceer de biologische bestrijder Aphidius ervi (Aphiline e) à 0,15 tot 0,5 sluipwesp per m2, zodra de eerste luis wordt waargenomen. Zet op en rond de haarden 50 tot 150 sluipwespen per m2 in totdat 50% parasitering is bereikt. 
• Komen er meerdere luissoorten voor, zet dan Aphiline ace mix in. Deze formulering bevat naast de bovengenoemde sluipwesp, nog een tweetal andere sluipwespen namelijk Aphidius colemani en Aphelinus abdominalis. A. colemani parasiteert alle kleinere luissoorten zoals de groene en rode perzikluis en de katoenluis. Aphelinus abdominalis parasiteert net als Aphidius ervi de groter luissoorten. 
• Heeft u meerdere haarden gevonden, introduceer dan de biologische bestrijder Aphidoletes aphidimyza (Aphidoline a) (1 galmug per m2 bij lage aantasting, volvelds). Zet de galmug wekelijks uit, totdat ze op het blad worden teruggevonden.

U kunt doorgaan met het uitzetten van sluipwespen of galmuggen, totdat de plaag onder controle is. 
Het aangegeven aantal natuurlijke vijanden is een richtdosering. Situaties kunnen van bedrijf tot bedrijf verschillen.

Raadpleeg uw gewasbeschermingsadviseur voor een advies afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie.

Waarom Actara aan het begin?
• Actara wordt uitstekend opgenomen door de jonge plant en geeft een langdurige bescherming tegen alle luissoorten. 
• Kan met vele middelen worden gemengd. 
• Werkt snel.
• Zacht voor het gewas.

Waarom Actara later in een teelt?
• Bestrijdt ook witte vlieg, wantsen, cicaden, wolluizen en trips. 
• Redelijk goed integreerbaar, vooral met roofmijten. 
• Heeft een lange duurwerking, zeker op luis. 
• Zacht voor het gewas. 
• Planten gaan schoon naar de veiling.

Waarom Agral Gold? 
• Gemengd met Actara of Plenum verbetert het de effectiviteit aanzienlijk op (wol)luis. 
• Zorgt voor een snellere droging van het gewas. 
• Vermindert zichtbaar residu op de planten. 
• Zacht voor het gewas. 
• Veilig in gebruik. 
• Beste prijs- en prestatieverhouding.

Waarom Pirimor (rook)? 
• Goed integreerbaar met biologische bestrijders. 
• Werkt snel (‘knock-down’ effect) en grondig. 
• Zacht voor het gewas. 
• Met de rookgenerator wordt het gewas niet nat! 
• Een rookgenerator is ideaal voor pleksgewijze bestrijding van luis. 
• De rookgenerator is erg arbeidsvriendelijk. 
• Pirimor rook verspreidt zich door de lucht, waardoor de luis ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt bestreden.

Waarom Plenum? 
• Uitstekend integreerbaar met alle biologische bestrijders. 
• Goede systemische werking op alle luissoorten en witte vlieg. 
• Zacht voor het gewas.