Praktijkadvies tegen Botrytis in pot- en perkplanten| Syngenta Nederland

You are here

Praktijkadvies tegen Botrytis in pot- en perkplanten

Pot- en perkplanten kunnen erg gevoelig zijn voor grauwe schimmel oftewel Botrytis. De vroegere naam was “Botrytis cinerea”, maar is nu veranderd in ”Botryotina fuckeliana”, omdat van Botrytis nu een geslachtelijke vorm gevonden is.

Botrytis is een zeer algemeen voorkomende schimmel die een groot aantal sporen produceert. Botrytis tast bij voorkeur zwak plantenweefsel aan, zoals afstervend plantmateriaal, (snij)wonden en bloemblaadjes. Sporen kunnen alleen kiemen en plantenweefsel infecteren als voldoende vocht aanwezig is, bijvoorbeeld bij een luchtvochtigheid van 93% of hoger. Dit kan het geval zijn tijdens bewaring of transport.

Botrytis komt jaarrond voor, maar de meeste infecties vinden plaats in het na- en voorjaar, zodra de luchtvochtigheid sterk toeneemt en het gewas kan “natslaan”. Botrytis kan al kiemen bij een temperatuur tussen de 2 en 30 °C. De kiemsnelheid is echter afhankelijk van de temperatuur. Bij 20 °C kiemen de sporen binnen 5 uur, maar bij hogere temperaturen nog sneller.

 

Hoe in de praktijk?

Preventieve acties:

• Beperk de Botrytis-ontwikkeling door vocht en temperatuurschokken in de kas te vermijden. Voorkom natslaan van het gewas. 
• Houd de luchtvochtigheid zoveel mogelijk beneden de 80%.
• Voorkom zoveel mogelijk gewasbeschadiging.
• Ruim infectiemateriaal (o.a. gewasresten) tijdig op.

Curatieve acties:

• Behandel het gewas tijdig met effectieve Botrytis-middelen zoals Switch®. Pas Switch dus bij voorkeur toe op een beginnende aantasting.
• Bij een gevestigde aantasting kan een tweede en derde toepassing nodig zijn.
• Pas Switch bij voorkeur niet meer dan 3 keer achterelkaar toe. 
• Switch mag tot 50% van het totaal aantal Botrytis-bespuitingen uitmaken. 
• Wissel Switch af met een fungicide uit een andere chemische groep, om verminderde gevoeligheid te voorkomen. 
• Spuiten is in het algemeen doeltreffender dan LVM-en of foggen, maar geeft meer kans op gewasreacties. 
• Zorg dat het gewas snel opdroogt en in ieder geval droog de nacht ingaat.

Waarom Switch?

• Switch heeft een betrouwbare werking op Botrytis. 
• Switch beschermt de plant van binnen en van buiten!
• Switch is niet erg gevoelig voor resistentie.
• Switch is veilig toepasbaar in een fog (met roermechanisme).
• Switch heeft een lange en brede werking. 
• Switch verbetert de houdbaarheid.

Tips voor laag volume toepassingen met Switch:

• Gebruik minimaal 20 l/ha.
• Roerinstallatie wenselijk. 
• Los op in handwarm water (niet te heet!!). 
• Los eerst de Switch op in 10 liter water.
• Maak de spuitvloeistof enkele uren voor toepassen klaar.
• Maak de LVM/fog na gebruik direct goed schoon (m.n. filters).