Praktijkadvies tegen botrytis in roos| Syngenta Nederland

You are here

Praktijkadvies tegen botrytis in roos

Roos kan erg gevoelig zijn voor grauwe schimmel oftewel Botrytis. De vroegere naam “Botrytis cinerea” is nu veranderd in ”Botryotina fuckeliana”. Dit komt doordat Botrytis nu in een geslachtelijke vorm gevonden is.

Botrytis is een zeer algemeen voorkomende schimmel die grote aantallen sporen produceert. Botrytis tast bij voorkeur zwak plantenweefsel aan, zoals afstervend plantmateriaal, (snij)wonden en bloemblaadjes. Sporen kunnen alleen kiemen en plantenweefsel infecteren als voldoende vocht aanwezig is, bijvoorbeeld bij een luchtvochtigheid van 93% of hoger. Dit kan het geval zijn tijdens bewaring of transport.

Botrytis komt jaarrond voor, maar de meeste infecties vinden plaats in het najaar en voorjaar, zodra de luchtvochtigheid sterk toeneemt. De kiemsnelheid is afhankelijk van de temperatuur. Botrytis kan al kiemen bij een temperatuur tussen de 2 en 30 ºC. Bij 20 ºC kiemen de sporen binnen 5 uur, maar bij hogere temperaturen nog sneller.
 

Hoe in de praktijk?

Preventieve acties
• U kunt de Botrytis-ontwikkeling beperken door vocht en temperatuurschokken in de kas te vermijden. Voorkom natslaan van het gewas. 
• Houd de luchtvochtigheid zoveel mogelijk beneden de 80%. 
• Voorkom zoveel mogelijk grove (snij)wonden. 
• Ruim infectiemateriaal (o.a. gewasresten) tijdig op. 
• Behandel het gewas met effectieve Botrytis-middelen en zorg dat het gewas droog de nacht ingaat.

Waarom BAS (Botrytis Alert System)
• Voorspelt botrytisaantasting op de vaas 
• Online beschikbaar 
• Maakt vroegtijdig bijsturen mogelijk 
• Vergroot de betrouwbaarheid van uw product

Curatieve acties
• Pas Switch bij voorkeur toe op een beginnende aantasting. 
• Bij een gevestigde aantasting kan een tweede en derde toepassing nodig zijn. 
• Pas Switch niet meer dan 3 keer achter elkaar toe. 
• Wissel Switch af met een fungicide uit een andere chemische groep, om verminderde gevoeligheid te voorkomen. Switch mag tot wel 50% van het totaal aan Botrytis-bestrijdingen uitmaken. 
• Spuiten is in het algemeen iets doeltreffender dan LVM-en of foggen.

Waarom Switch?
• Switch is een uniek product met een betrouwbare werking op Botrytis 
• Switch beschermt de plant van binnen en van buiten!
• Switch verbetert de houdbaarheid.
• Switch is weinig gevoelig voor resistentie. 
• Switch heeft een lange en brede werking.
 
Tips voor laag volume toepassingen met Switch: 
• Gebruik minimaal 20 l/ha 
• Roerinstallatie wenselijk
• Los op in handwarm water (niet te heet!!)
• Los eerst de Switch op in 10 liter water 
• Maak de spuitvloeistof enkele uren voor toepassen klaar 
• Maak de LVM/fog na gebruik direct goed schoon (m.n. filters)