Praktijkadvies tegen echte meeldauw in roos| Syngenta Nederland

You are here

Praktijkadvies tegen echte meeldauw in roos

Roos is gevoelig voor de echte meeldauw “Sphaeroteca pannosa”. De schimmeldraden van echte meeldauw groeien eerst over het oppervlak van de plant en dringen dan in het plantenweefsel.

Daarna wordt het voedsel uit de plant opgenomen. Wist u dat uit de schimmeldraden een groot aantal sporendragers groeien, die de meeldauw het bekende uiterlijk geven van een witte vlek?

Men noemt dit het zogenaamde "wit". Bij het blad kan dit zowel op de boven- (bovenwit) als aan de onderzijde (onderwit) van het blad ontstaan. De sporen zelf zijn zeer licht en worden door wind en luchtbeweging gemakkelijk over grote afstanden verspreid. Doordat luchtbeweging belangrijk is voor de verspreiding van sporen, zien we in kassen de meeldauw het eerst ontstaan op tochtplekken.

In tegenstelling tot veel andere schimmels ontwikkelt echte meeldauw zich ook goed bij een lage luchtvochtigheid, doordat de sporen zelf relatief veel vocht bevatten. Droog en warm afwisselend weer is dus ideaal voor een snelle uitbreiding van meeldauw.

 

Hoe in de praktijk? 

Preventieve acties

• Beperk de meeldauwontwikkeling door tocht en temperatuurschokken in de kas te vermijden. 
• Behandel het gewas vroegtijdig met zwavel en indien nodig met preventieve meeldauwmiddelen zoals Ortiva; 
• Beperk het zwavelgebruik bij de opstart van de biologische bestrijding.

Curatieve acties

• Pas Ortiva en Topaz bij voorkeur toe op beginnende aantasting. 
• Bij een gevestigde beperkte aantasting kan een tweede toepassing met Ortiva of Topaz nodig zijn (bloktoepassing), maar blijf dan bij voorkeur wel doorgaan met zwavelen. 
• Bij een gevestigde sterke aantasting kan beter 2 tot 3 keer met een mengsel van een meer preventief middel en een curatief middel gespoten worden, zoals Ortiva of Topaz.
• Pas Ortiva alleen in een bloktoepassing toe in een mengsel, anders alleen enkelvoudige bespuiting afgewisseld met middelen uit andere chemische groepen.
• Pas Topaz niet meer dan 3 keer achtereen toe.
• Wissel fungiciden uit verschillende chemische groepen af, om verminderde gevoeligheid te voorkomen. Zorg dat een bloktoepassing met een fungicide uit een bepaalde groep, afgewisseld wordt door minstens twee andere fungicideblokken. 
• Pas Ortiva alleen in de lichtrijke perioden van het jaar toe.
• Spuiten is in het algemeen doeltreffender dan LVM-en of foggen.

Waarom Ortiva? 
• Ortiva Behoort tot de nieuwe veilige chemische groep van de strobilurinen. 
• Sterke preventieve en beperkte curatieve en antisporulerende werking. 
• Systemisch transport naar de groeipunten en de onderzijde van het blad. 
• Veilig voor natuurlijke vijanden.

Waarom Topaz?
• Locaal-systemisch, bestrijdt de schimmel ook in het blad. 
• Zowel curatief als preventief. 
• Geen zichtbaar residu. 
• Goed integreerbaar. 
• Goed toe te passen door middel van LVM