You are here

Praktijkadvies tegen groene perzikluis in roos

Deze luizensoort komt op verschillende cultuurgewassen voor, waaronder roos. De groene perzikluis (Myzus persicae) kan jaarrond in de kas overleven. 
De luis voedt zich door te prikken in de neerwaartse sapstroom (floeem) en ze veroorzaakt dan misvormde bladeren. Een nog groter probleem is, dat de luizen grote hoeveelheden honingdauw uitscheiden. 

Op deze honingdauw kunnen (roetdauw) schimmels gaan groeien. De rozen worden door deze vervuiling onverkoopbaar.

Hoe in de praktijk?

Preventieve acties
• Zorg dat luis niet op het oude gewas of onkruid kan overblijven. Ruim dus alle oude gewasresten en onkruiden tijdens de teeltwisseling goed op. 
• Beperk de aanwezigheid van luis door insectengaas in de ramen te plaatsen. 
• Zorg zo voor een schone start. 

Curatieve acties
• Ruim luis zonodig snel op met effectieve integreerbare luismiddelen zoals Actara, Plenum en Pirimor (rook). 

Waarom Actara aan het begin?
 • Actara wordt uitstekend opgenomen door de plant en geeft dan een langdurige bescherming in de teelt.

Waarom Actara later in een teelt?
• Actara bestrijdt dan ook wantsen, trips en witte vlieg. 
• Schoon naar de veiling. 

 

Waarom Plenum?
• Uitstekend integreerbaar met biologische bestrijders. 
• Goede systemische en lange werking op alle soorten luis en witte vlieg. 
• Is zacht voor het gewas. 
• Kan met vele middelen worden gemengd. 

Waarom Pirimor (rook)?
• Goed integreerbaar met biologische bestrijders. 
• Werkt snel ('knock down' effect) en grondig. 
• Is zacht voor het gewas. 
• Het gewas hoeft niet bespoten te worden en wordt dus niet nat! 
• Ideaal voor pleksgewijze bestrijding van luis. 
• Arbeidsvriendelijk. 

Pirimor rook heeft als extra voordeel dat het zich door de lucht verspreidt, waardoor dus ook op moeilijke plekken de luis wordt bestreden.