Praktijkadvies tegen groene perzikluis in roos| Syngenta Nederland

You are here

Praktijkadvies tegen groene perzikluis in roos

Deze luizensoort komt op verschillende cultuurgewassen voor, waaronder roos. De groene perzikluis (Myzus persicae) kan jaarrond in de kas overleven. 
De luis voedt zich door te prikken in de neerwaartse sapstroom (floeem) en ze veroorzaakt dan misvormde bladeren. Een nog groter probleem is, dat de luizen grote hoeveelheden honingdauw uitscheiden. 

Op deze honingdauw kunnen (roetdauw) schimmels gaan groeien. De rozen worden door deze vervuiling onverkoopbaar.

Hoe in de praktijk?

Preventieve acties
• Zorg dat luis niet op het oude gewas of onkruid kan overblijven. Ruim dus alle oude gewasresten en onkruiden tijdens de teeltwisseling goed op. 
• Beperk de aanwezigheid van luis door insectengaas in de ramen te plaatsen. 
• Zorg zo voor een schone start. 

Curatieve acties
• Ruim luis zonodig snel op met effectieve integreerbare luismiddelen zoals Actara. 

Waarom Actara aan het begin?
 • Actara wordt uitstekend opgenomen door de plant en geeft dan een langdurige bescherming in de teelt.

Waarom Actara later in een teelt?
• Actara bestrijdt dan ook wantsen, trips en witte vlieg. 
• Schoon naar de veiling.