Praktijkadvies tegen mineervlieg in pot- en perkplanten| Syngenta Nederland

You are here

Praktijkadvies tegen mineervlieg in pot- en perkplanten

Mineervliegen hebben ongeveer 200 plantensoorten als voedselbron. De meest voorkomende mineervlieg is de floridamineervlieg (Lyriomyza trifolii) en de nerfmineervlieg (Lyriomyza huidobrensis).

De nerfmineervlieg prefereert lagere gemiddelde temperaturen dan de floridamineervlieg. Haar voorkeur gaat dan ook uit naar gewassen die rond de 20 ºC worden geteeld. Het onderscheid met de floridamineervlieg is vooral terug te vinden in de vorm van de mineergangen en de kleur van de larve. De larven van de floridamineervlieg zijn geel, terwijl de larven van de nerfmineervlieg creme-wit zijn. De nerfmineervlieg dankt haar naam aan het feit dat de gangen meestal langs de grote bladnerven worden gevormd. Bij de floridamineervlieg daarentegen lopen de gangen door het hele blad, maar minder over de nerven heen.
 

De beschadiging van de plant bestaat uit voedingsstippen van de vrouwtjes en de mijnen die ontstaan als gevolg van het door het bladmoes heen vreten van de larven van de mineervliegen. Mijnen worden breder naarmate de larven groter groeien. Zij nemen meer voedsel op en produceren meer uitwerpselen, wat als een donkere lijn zichtbaar is in de mijn.

 

Hoe in de praktijk?

Preventieve acties: 
• Beperk het invliegen van mineervlieg door insectengaas in de ramen te plaatsen. 
• Verwijder alle onkruiden tijdens de teelt en teeltwisseling. De mineervlieg kan het onkruid gebruiken om haar eieren in af te zetten. 
• Zorg voor een schone teeltwisseling. Ruim alle mineervlieg aan het einde van elke teelt op met een breedwerkend middel, zoals Vertimec Gold eventueel gemengd met Agral Gold. 
• Hang bij de jonge aanplant ongeveer 20 signaalplaten per hectare op. Zo kunt u op tijd de eerste mineervlieg signaleren. 
• Zorg voor een schone start.

Curatieve acties:

• Ruim alle mineervlieg bij aanvang van de teelt op met 2 tot 3 wekelijkse toepassingen Vertimec Gold. 
• Introduceer 2-3 weken na de laatste Vertimec Gold bespuiting of zodra de eerste voedingsstippen zijn waargenomen wekelijks de parasiet Diglyphus isaea (Digline i). Zet zodra er meer dan 1 nieuwe gang per plant wordt waargenomen, 4 keer wekelijks 0,25 Diglyphus isaea per m² uit. Ga door met uitzetten totdat 50% is geparasiteerd. 
• In de wintermaanden kunt u binnen 1 week na het waarnemen van de eerste voedingsstippen en bij minder dan 1 gang per plant, een mix uit van de parasieten Dacnusa siberica / Diglyphus isaea (Dac/Digline si) uitzetten. De parasiet, Dacnusa siberica is effectiever bij een lagere aantasting.Dosering: wekelijks 4 keer 0,25 parasieten per m². 
• Corrigeer een te sterk oplopende mineervliegpopulatie met het uitstekend integreerbare mineervliegmiddel Trigard.

Stop met inzetten bij een hoge aantasting wanneer minimaal 50% van de mineervliegen zijn geparasiteerd.

Het aangegeven aantal natuurlijke vijanden is een richtdosering. Situaties kunnen van bedrijf tot bedrijf verschillen. Raadpleeg uw gewasbeschermingsadviseur voor een advies afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie.

 

Waarom Agral Gold?
• Zorgt voor een snellere droging van het gewas. 
• Vermindert zichtbaar residu op de planten. 
• Veilig in gebruik. 
• Beste prijs-prestatieverhouding. 
• Zacht voor het gewas in de geadviseerde lage concentratie van 0.0075% 
• Vertimec gemengd met 0,02% Agral Gold verbetert de bestrijding van mineervlieg aanzienlijk. Maar let op: de kans op gewasreactie neemt toe bij herhaald gebruik van deze hogere concentraties en bij gebruik in productmengsels. Met name in de donkere periode van het jaar neemt het risico toe. 

Waarom Trigard?

• Bestrijdt de larven van alle mineervliegsoorten. Goed systemisch. Uitstekend integreerbaar. Zacht voor het gewas.

Waarom Vertimec Gold?

 • Bestrijdt in 1 klap spint, mineervlieg en trips. Redelijk goed integreerbaar. Is zacht voor het gewas.

Dus met Vertimec Gold bent u verzekerd van een schoon product en een veilige start van de teelt.