Praktijkadvies tegen virus en luis in lelie| Syngenta Nederland

You are here

Praktijkadvies tegen virus en luis in lelie

Virus en luis zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Virus wordt namelijk overgebracht door luis, met name door de groene perzikbladluis (Myzus persicae).

Hiernaast kan luis ook voor zuigschade zorgen, met als gevolg een vervroegde afsterving. Zuigschade wordt voornamelijk door de katoenluis (Aphis gossypii) veroorzaakt.

 

Hoe in de praktijk?

Hoe wordt virusoverdracht het beste voorkomen? Spuit wekelijks met Karate Zeon 50 ml per hectare, gemengd met 6-8 liter minerale olie. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het interval iets verkort of verlengd worden.

 

Waarom Karate Zeon?

• Karate Zeon is de sterkste pyrethroïde.
• In veel gewassen toegelaten.
• Moderne en veilige formulering.
• Uiterst effectief.
• Goed mengbaar met fungiciden en minerale olie.