You are here

Praktijkadvies tegen virus en luis in tulp

Bladluizen brengen virussen over. Dit kan tot kwaliteitsproblemen, opbrengstverliezen en zelfs tot afkeuring van een partij leiden. Het is dus noodzakelijk een virusaantasting te voorkomen.

Alleen een luisaantasting tegengaan is hiervoor niet voldoende. Dit komt omdat het Tulpenmozaïekvirus op een non-persistente wijze wordt overgebracht. Dit wil zeggen dat een luis die het gewas binnenvliegt en een plant aanprikt, het virus al direct overbrengt. Een luisbestrijding waarbij de luis in het gewas wordt bestreden, is dus zeker niet voldoende. U moet zorgen dat luis niet in uw gewas komt. Dit kan door wekelijks gebruik te maken van Karate Zeon, een middel dat bij uitstek geschikt is om virusoverdracht tegen te gaan.

De werking van Karate Zeon is tweeledig. Karate Zeon heeft een afstotende werking op luis. Een bespoten gewas wordt onaantrekkelijk voor de luis, waardoor deze uw gewas vermijdt en er dus ook geen virusoverdracht plaatsvindt. Daarnaast heeft Karate Zeon een luisdodende werking. Als er toch al luis in het gewas zit, wordt deze door de goede contactwerking van Karate Zeon bestreden. En voor de luisbestrijding, waarbij luis verscholen zit in het gewas, dus niet door de spuitvloeistof kan worden geraakt, is er Pirimor. Dit middel heeft een dampwerking en komt daardoor zelfs op onbereikbare plaatsen in het gewas.

Hoe in de praktijk?

Voorkom virus en luis door:

 • Tulpen wekelijks te spuiten vanaf half maart, wanneer de dagtemperatuur hoger dan 13 °C is, tot de oogst met Karate Zeon. Dosering 0,05 l/ha. Pas nadat meer dan 75% van het gewas is afgestorven, is virusoverdracht niet meer mogelijk en hoeft er niet mee worden gespoten. Als de intervallen langer dan 1 week worden, kan het effect verminderen.
  • In een dicht gewas gedurende het seizoen 1 à 2 keer Pirimor in te zetten. Dosering 0,5 kg/ha.

  Zowel Karate Zeon als Pirimor kunnen worden gecombineerd met vuurbestrijdingsmiddelen.

Waarom Karate Zeon?

 • Karate Zeon is de sterkste pyrethroïde.
 • In veel gewassen toegelaten.
 • Moderne en veilige formulering.
 • Uiterst effectief.
 • Goed mengbaar met fungiciden en minerale olie.

Waarom Pirimor?

 • Heeft een drievoudige unieke werking tegen luis (geen werking tegen katoenluis)
 • Bestrijdt door een dampwerking ook luis die diep in het gewas verscholen zit
 • Is selectief en spaart daardoor natuurlijke vijanden van de bladluis