Alternaria in aardappelen vroeg aanpakken | Syngenta Nederland

You are here

Alternaria in aardappelen vroeg aanpakken

Akkerbouwzaden
02.05.2017
Onkruidbestrijding in aardappelen

Begin op tijd met de bestrijding van Alternaria in aardappelen.

Dat is het advies van Philip Buijck, Crop Advisor van middelenfabrikant Syngenta.
De laatste jaren komt aantasting door Alternaria in aardappelen steeds vaker voor. Als oorzaken noemt Buijck het veranderende klimaat, gereduceerde bemesting, teelt van gevoeliger rassen en een verminderde gevoeligheid voor de meest gebruikte middelen.

Bespuitingen onvoldoende

Sporen uit de grond kunnen door wind of opspattende waterdruppels op het blad terechtkomen en zo de plant infecteren. Zolang de plant nog groeit, zijn infecties niet zichtbaar. Vanaf de bloei en begin afrijping kunnen deze lesies uitgroeien. Dat was voorheen het moment dat met een specifieke Alternariabestrijding begonnen werd. Bij een infectie van meer dan 10% van de bladeren schiet de schimmel volgens Buijck onder gunstige omstandigheden heel snel door het gewas. Bespuitingen helpen dan onvoldoende om de Alternaria te stoppen.

Vroege toepassing tegen Alternaria

Uit Syngenta-proeven blijkt dat een vroege toepassing van een Alternariamiddel de aantasting later in het seizoen sterk vermindert. Het advies is dan ook om ongeveer zeven weken na opkomst van de aardappelen een eerste bestrijding uit te voeren.

Luuk Meijering
Redacteur akkerbouw Boerderij.

Dit artikel is geplaatst op 20 april 2017 in de Boerderij