"Het einde van de ‘grijze’ paprika is in zicht"

Pamosa bestaat ongeveer twintig jaar. Waar staat de vereniging van paprikatelers nu en wat zijn de plannen voor de toekomst? Wouter Willems, bij ZON verantwoordelijk voor de verkoop van paprika: 'Het is de uitdaging om ervoor te zorgen dat de consument straks niet alleen aardappelen en uien, maar ook paprika standaard in huis heeft om in een gerecht te verwerken.'

Trots toont groene-paprikateler Geert Bouten uit Horst zijn pas aangeplante kas voor de teelt van het kwaliteitskeurmerk SoUnique. Voorzichtig tilt hij een plant uit het witte substraatblok en draait haar ondersteboven. Het is duidelijk te zien dat de zaailing de afgelopen dagen zijn best heeft gedaan om wortel te schieten op zijn nieuwe standplaats. Een pril en veelbelovend begin van een nieuw seizoen. De verwachtingen van de Pamosa-teler zijn dan ook hooggespannen. 'Zoals elk seizoen streef ik naar een optimaal product, maar je weet van tevoren natuurlijk nooit zeker hoe het uitpakt. Kijk alleen al naar de storm van gisteren (18 januari – JH). De schade hier valt gelukkig mee, maar dat had ook anders kunnen lopen.'

Geert Bouten is een van de 21 leden van Pamosa, een van de tien paprikatelersverenigingen in Nederland. De Pamosa-telers vermarkten hun product via ZON. Samen hebben zij een areaal van ruim 135 hectare (ongeveer tien procent van het Nederlandse areaal) en een aanvoer van circa 40 miljoen kilo per jaar.

Geert Bouten Arietta teler

Geert Bouten laat aan Wouter Willems en Rutger Lommerse laat paprika plant zien

Herkenbaarheid

Aanleiding voor de oprichting van Pamosa was de behoefte aan belangenbehartiging, samenwerking, krachtenbundeling en het uitstippelen van een gezamenlijke afzetstrategie. 'Voordien was er nauwelijks binding en was er ook amper sprake van een gezamenlijke koers en herkenbaarheid', zegt Pamosa-voorzitter Rutger Lommerse.

'Paprika's telen doen natuurlijk heel veel kwekers. Wij zien in dat we alleen met bulkproduct de wedstrijd waarschijnlijk niet winnen. Daarom hebben we drie jaar geleden alle telers gevraagd hoe zij de toekomst zien. Er was een behoefte om niet allemaal hetzelfde te doen en niet allemaal een grijze, zeg maar anonieme paprika te telen, die in een doos gaat en misschien nog ergens wordt omgekiept in een zakje en waarvan we niet meer weten welke teler daar zijn aandacht aan heeft gegeven. Daarom hebben we ruimte gegeven aan telers die zich willen onderscheiden. Eén van die initiatieven is SoUnique.

Mooi van binnen én van buiten

Paprika onder de naam SoUnique behoort tot de absolute top. Ze zijn zijn groot, smaakvol, lang houdbaar, en mooi van buiten én van binnen. De paprika's zitten in een extra hoge doos, waardoor de kans op beschadiging kleiner is.

Rutger: 'Met SoUnique tonen we aan dat telers vooruit willen, want nu wil een toenemend aantal telers niet meer in het gemiddelde blijven hangen.'

Toch wordt SoUnique straks niet de nieuwe standaard verwacht Geert. 'Vergelijk het met een voetbalvereniging; alle leden horen bij dezelfde club, maar een aantal spelers staat in het eerste elftal en een aantal staat in het vijfde. Voor enkele Pamosa-leden was dat aanvankelijk heel moeilijk om te accepteren. Maar niet heel Pamosa kan onder SoUnique vallen, want dan zit iedereen weer op hetzelfde niveau. Je moet onderscheidend kunnen zijn, net als bij een Volkswagen-dealer, waar je een Upje, een Polo een Golf en de Touran hebt. Die keuze moet er blijven, want er zijn liefhebbers voor de Touran, maar ook voor de Up.
Zo zijn er liefhebbers van de standaard groene paprika en van de groene SoUnique.'

Opgenaaid en stappen zetten

Waar Rutger stiekem wel op hoopt is dat SoUnique ertoe leidt dat alle telers 'een beetje worden opgenaaid in de goeie zin des woords. En dat ze allemaal een beetje naar voren komen, zodat de paprikateelt als geheel steeds stapjes vooruit blijft zetten. Zo wordt naast SoUnique vanaf dit seizoen door de Pamosa groep gewerkt aan nog meer directe en onderscheidende lijnen naar het retailschap onder de vlag van VanEigenBodem.nl. Op die wijze willen we zowel de retailer als de kweker blijven prikkelen.'

Wouter Willems stelt vast dat initiatieven als SoUnique geregeld landelijk aandacht krijgt. 'Dat is niet alleen goed voor de betrokken telers, maar ook voor het imago van ZON en we hopen dat we daardoor makkelijker nieuwe leden aan ZON kunnen binden.'

Geert Bouten Arietta teler

Wouter, Geert en Rutger in de kas voor de teelt van SoUnique

Illusie

Erg lucratief is de teelt van SoUnique (nog) niet, zegt Geert. 'Ik wil niet concurreren op basis van prijs, maar op basis van kwaliteit en kan alleen maar hopen dat die kwaliteit op den duur betaald gaat worden. Dit wordt mijn derde seizoen met SoUnique. Tot nu toe spelen we in het beste geval quitte ten opzichte van het standaard product. Het is een illusie dat ik uiteindelijk een dubbeltje meer per kilo krijg, maar een paar cent extra moet wel mogelijk zijn.'
Wouter: 'En een verschil van 3 cent per kilo betekent in het geval van Geert toch een voordeel van 40.000 euro per jaar. Dat is toch serieus geld.'

Elke paprikateler die lid is van ZON is automatisch aangesloten bij Pamosa. Samen met Pamosa ontwikkelt ZON een afzetstrategie die past bij de groep telers. Van de ongeveer veertig miljoen kilo paprika die ZON afgelopen jaar heeft vermarkt, is circa driekwart via de klok verkocht. De rest gaat grotendeels via week- of seizoenscontracten via een provider naar retailorganisaties. Daarnaast is ZON op zoek naar vastigheid direct bij de retail. ZON focust daarbij in eerste instantie op de Nederlandse retail, omdat wij denken dat daar de stappen het snelst zijn te zetten. Dat gebeurt in goed overleg met Pamosa.

Wouter: 'SoUnique is de afgelopen twee jaar voornamelijk geveild. Regulier aan de klok en met voorverkoop, dus dat wij vandaag veilen en dat klanten kunnen drukken op een artikel dat SoUnique twee dagen later levert. In de opstartfase in de klok de beste etalage voor een nieuw onderscheidend product als SoUnique. Inmiddels zijn er klanten die alleen SoUnique aan de klok kopen.'

Geert: 'Al zit er ook een risico aan de klok. Daar kan SoUnique onderuitgaan doordat handelaren die op prijs kopen mee gaan drukken. Maar ja, in de opbouwfase willen we wel in de etalage liggen. En je ziet dat een klant als Hanos alleen SoUnique koopt, gecharmeerd als die klant is van de kwaliteit en van de verpakking. Het past in zijn plaatje.'

Uitgebalanceerde aanpak en aantrekkelijkheid

Rutger: 'Ik kan me ook voorstellen dat je op de duur steeds minder klanten voor SoUnique aan de klok hebt en dat er klanten zijn die een lijn buiten de klok om willen. Dat neemt niet weg dat de klok voorlopig ons belangrijkste verkoopkanaal blijft. Waar Wouter en zijn team elke dag voor zorgen is dat de volumes aan de klok kloppen en daaromheen organiseert hij de handel met geselecteerde klanten. Dat doen we goed. Want uit het onafhankelijke landelijke prijsvergelijk blijkt elk jaar dat onze telers door een uitgebalanceerde aanpak van het verkoopteam bij de top-3 uitbetaalprijzen zitten. Met goede uitbetaal prijzen en met mogelijkheden voor een stuk ondernemerschap binnen de afzet is Pamosa ook aantrekkelijk voor nieuwe leden. We gaan de komende jaren dit nog duidelijker over de bühne brengen.'

Bron: ZON Magazine, Publicatiedatum: 1-3-2018

>> Meer weten over Arietta? Klik HIER!

 
Arietta de groene dame