Rassenproef alternatieve bloemkool herfstteelt 2018 | Syngenta Nederland

You are here

Rassenproef alternatieve bloemkool herfstteelt 2018

14.02.2019

Proefresultaten uit België leveren goede inzichten over rassen

Gekleurde bloemkolen werden op het PSKW gezaaid op 3 juli en geplant op 23 juli. Bij Inagro werd gezaaid op 31 mei en geplant op 4 juli. De oogst duurde van half oktober tot half december.

Syngenta gekleurde bloemkolen Green Star     Syngenta gekleurde bloemkolen Graffiti     Syngenta gekleurde bloemkolen Flame Star

Geen koploper bij groene bloemkool

Green Storm (Syngenta) groeit uniform uit en vormt voldoende bladmassa. Het gewas groeit redelijk vlak waardoor de kool goed zichtbaar is. Het ras is sterk tegen bladziekten. De kool is lichtgroen en bonkig. Green Storm haalde een gemiddelde kwaliteit op het PSKW, bij Inagro zette dit ras de beste sortering neer. De oogst vond 90 dagen na planten plaats. Vita Verde (Rijk Zwaan) groeit redelijk opgericht. Het gewas is zeer gevoelig voor valse meeldauw. De kool is lichtgroen, vast en bonkig. Vita Verde haalde een gemiddelde sortering. 

Fangio vormt weinig bladmassa en groeit vlak. Het gewas is sterk tegen valse meeldauw. De kool is wat donkerder dan bij de andere rassen. Fangio vertoont wat losse bloemknoppen en heeft een bonkige kool. Matig oogstresultaat.

Suzana heeft gemiddelde gewaskenmerken. De zichtbaarheid van de kool is goed. De kool is lichtgroen, niet mooi gesloten en bonkig. Op het PSKW haalde Suzana een goede sortering, bij Inagro was de sortering slecht. De oogst viel gemiddeld 11 dagen na die van Green Storm.

Basileo vormt redelijk weinig bladmassa. De kool is wat donkerder groen en goed zichtbaar. Basileo is gevoelig voor losse bloemknoppen. Matige kwaliteitssortering.

Trevi vormt weinig bladmassa en groeit vlak. De kool is lichtgroen, paraplu-vormig en bonkig. Trevi was lichtjes aangetast door mosvorming en het oogstresultaat was slecht.

Kwaliteitssortering gekleurde bloemkool     Kwaliteitssortering gekleurde bloemkool

Interessante paarse nieuwkomer

CF11368 lag in 2018 voor het eerst in proef. De kool is donkerder paars dan Depurple. Deze nieuwkomer groeit uniform uit en vormt voldoende bladmassa. De kool is goed zichtbaar en redelijk vast. Goed oogstresultaat.

Depurple (Syngenta) vormt wat meer bladmassa dan CF11368. De kool is minder goed zichtbaar, lichtpaars van kleur, vast en goed gevormd. Het gewas is sterk tegen bladziekten en vergeelde onderzijden. Zeer goede kwaliteitssortering.

Graffiti (Syngenta) vormt voldoende bladmassa. De kool is donkerpaars, niet goed zichtbaar, redelijk los en niet gesloten. Graffiti was één week na Depurple oogstklaar. Slecht oogstresultaat.

Evaluatie gekleurde rassen

Slechts één bruikbaar ras oranje bloemkool

Flame Star (Syngenta) vormt veel bladmassa en groeit opgericht waardoor de kool slecht zichtbaar is. De kool heeft een lichtoranje kleur. Flame Star is lichtjes gevoelig voor losse bloemknoppen. Het oogstresultaat was zeer goed op het PSKW en goed bij Inagro.

Jaffa groeit heterogeen uit. Dit ras vormt minder blad dan Flame Star en de kool is beter zichtbaar. Het gewas is licht gevoelig voor valse meeldauw. De kool is wat donkerder oranje dan bij Flame Star. Jaffa vertoonde veel mosgroei op de kolen en had een slechte sortering op beide locaties.

Bron: S. Caluwé (Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver) - F. Jans & D. Callens (Inagro, Rumbeke-Beitem) | Proeftuinieuws 3 | 8 februari 2019.