Rassenproef bloemkool late herfstteelt 2018

Clarina al enkele jaren het standaardras voor de herfstteelt bloemkool.

Afgelopen seizoen gaf dit ras opnieuw een zeer goed oogstresultaat op het PSKW, maar bij Inagro was de sortering wat minder. In deze late herfstteelt legden ook andere rassen mooie resultaten voor. Door rassen te gebruiken met meer groeidagen kan je het oogstseizoen verlengen.

Naast Clarina behaalde ook Faraday een goede sortering op het PSKW. Huberto scoorde op beide locaties goed op koolkwaliteit, maar is gevoelig voor bladziekten en vergeelde onderzijden. Nieuwkomer Karen werd op het PSKW bijna één maand na het standaardras geoogst en haalde een mooi resultaat. Eind december werd met Diwan nog een goede kwaliteit behaald bij Inagro. Op het PSKW viel de oogst van dit ras na Nieuwjaar en was de kwaliteit slecht. Er werd op dat moment een betere sortering behaald met Leocen. De bloemkoolrassen die in aanmerking komen voor de herfstteelt werden op het PSKW getest op twee zaaidata en bij Inagro op één zaaidatum. De proeven werden enkele keren beregend. Uit voorgaande proeven is gebleken dat er tussen de rassen grote verschillen zijn in gevoeligheid voor vergeelde onderzijde en bladziekten. Uiteraard blijft ook de koolkwaliteit belangrijk.

Verschillen in aantal groeidagen resulteren in lange oogstperiode

De rassen staan gerangschikt volgens hun vroegheid in deze proeven. Solida (Hazera) vormt wat minder bladmassa dan de meeste rassen. Het blad staat tamelijk open, maar het gewas vormt nog voldoende hartbladeren. De kool is mooi wit, maar redelijk los. Solida is gevoelig voor loskomende bloemknoppen. Bijna 70% van de kolen kon in klasse Flandria worden gesorteerd.

Clarina (Syngenta) groeit uit tot een uniform gewas, maar vormde net zoals vorige jaren weinig bladmassa. Doordat het blad redelijk opgericht groeit is de zelfdekkendheid wel nog voldoende. Het gewas is sterk tegen valse meeldauw en bladvlekken. De kool is vast, goed gevormd en niet gevoelig voor mosvorming. Clarina vertoonde geen losse bloemknoppen of vergeelde onderzijden. Het ras haalde op het PSKW een zeer goed oogstresultaat, bij Inagro was het resultaat gemiddeld.

Beregende proeven

     

Bloemkool teeltverloop

Huberto (Syngenta) vormt voldoende bladmassa. Het gewas groeit vrij vlak. Huberto is gevoelig voor bladziekten en vergeelde onderzijden. De kool is vast en goed gevormd, maar vertoont soms wat mosvorming. Huberto haalde in beide proeven een redelijk goede sortering.

CF 2277 vormt veel bladmassa, maar groeit niet opgericht waardoor de zelfdekkendheid wat minder goed is. De kool is wit en vast. CF 2277 is sterk tegen vergeelde onderzijden. Dit ras lag voor de eerste maal in proef en haalde een goede kwaliteitssortering.

Kwaliteit bloemkool

     

Kwaliteit bloemkool

Faraday (Syngenta) vormt wat minder bladmassa, maar groeit opgericht waardoor het gewas nog goed zelfdekkend is. Faraday is sterk tegen bladziekten en vergeelde onderzijden. De kool is wit en vast. Faraday is ongeveer gelijktijdig met Clarina en CF 2277 oogstklaar. De sortering was goed.

Toledo vormt veel bladmassa. Het gewas was niet goed zelfdekkend bij Inagro. De kool is vast en goed gevormd. De oogst viel enkele dagen na die van Clarina. Op het PSKW
werd een goede kwaliteitssortering behaald. Bij Inagro werd maar iets meer dan de helft van de kolen in de klasse Flandria geoogst.

Anique vormt vrij weinig bladmassa. Het gewas is zeer goed zelfdekkend, maar gevoelig voor valse meeldauw. De kool is wit, vast en goed gevormd. Anique is vatbaar voor vergeelde onderzijden. De kolen waren oogstklaar na 109 groeidagen. De kwaliteitssortering was niet goed.

Gewaskenmerken

SGC 3069 (Syngenta) vormt wat minder bladmassa, groeit opgericht en is goed zelfdekkend. SGC 3069 is gevoelig voor valse meeldauw, bladvlekken en vergeelde onderzijden. De kool is wat minder wit en vertoont veel losse bloemknoppen. De kwaliteitssortering was niet goed.

Navalo vormt zeer veel bladmassa en groeit opgericht. Het gewas is gevoelig voor valse meeldauw. De kool is niet mooi wit, parapluvormig en bonkig. Navalo vertoonde veel gekloven kolen. Het oogstresultaat was slecht.

Rafique vormt te weinig bladmassa. Het gewas groeit vlak, maar is toch goed zelfdekkend. Rafique is sterk tegen valse meeldauw. De kool is wat minder wit, maar wel vast en goed gevormd. Rafique is vatbaar voor vergeelde onderzijden. De kwaliteitssortering was slecht.

Karen (SGC 4040) (Syngenta) vormt voldoende bladmassa. Het gewas staat wat open maar is toch nog vrij goed zelfdekkend. Karen lijkt wat gevoelig voor bladziekten en vergeelde onderzijden.
Het ras haalde 40 dagen na Clarina toch nog een redelijk goede sortering.

Diwan vormt voldoende blad en groeit vlak uit. Het gewas is niet goed zelfdekkend en gevoelig voor bladziekten. De kool is geel en bonkig. Daarnaast komen ook mosvorming en losse bloemknoppen voor. De gemiddelde oogstdatum bij Inagro was 25 december. Meer dan 70% van de kolen werd er in de Flandria-klasse gesorteerd. Op het PSKW was de oogst half januari nog niet afgerond, maar de voorlopige resultaten zijn slecht.

Leocen (Syngenta) vormt voldoende blad. Het gewas groeit redelijk opgericht en is goed zelfdekkend. De kool is crèmekleurig, niet mooi gesloten en bonkig. Leocen werd bij Inagro enkele dagen voor Diwan geoogst. Het sorteringsresultaat was niet goed. Op het PSKW was de oogst half januari nog niet afgerond.

Bron: S. Caluwé (Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver) - F. Jans & D. Callens (Inagro, Rumbeke-Beitem) | Proeftuinieuws 3 | 8 februari 2019.