Actara (W8) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Actara (W8)

Laatste update:
19.09.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12679 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.10.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.10.2020

Bloementeelt Bolbloemen en knolbloemen

Bloemisterijgewassen

Bol- en Knolgewassen

Kamerplanten

Potplanten

Snijbloemen

Snijgroen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, P391, SP 1