Actellic 50 - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Actellic 50, Insecticide

Actellic 50

Laatste update:
31.12.2017

Insecticide

Registratienummer: 
6469 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Granen

Teff (Eragrostis tef)

Teff in opslag

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H335, H304, H302, H370, H317, H336, H226, H318, EUH066, H372, H351, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P308 + P311, P273, P280, SP 1, P305 + P351 + P338 + P310, P210, P331, P260, P391, P301 + P310, P370 + P378