Actellic 50 (W9) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Actellic 50 (W9)

Laatste update:
31.12.2017

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
6469 N
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Granen

Teff (Eragrostis tef)

Teff in opslag

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H226, EUH066, H351, H304, EUH401, H336, H410, H318, H302, H335

Voorzorgsmaatregelen

  • P305 + P351 + P338 + P310, P331, SP 1, P301 + P310, P273, P280, P210