Actellic 50 (W9) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Actellic 50 (W9), Insecticide

Actellic 50 (W9)

Laatste update:
31.12.2017

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
6469 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Granen

Teff (Eragrostis tef)

Teff in opslag

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH066, H304, H317, EUH401, H351, H302, H318, H335, H336, H226

Voorzorgsmaatregelen

  • P301 + P310, SP 1, P331, P305 + P351 + P338 + P310, P210, P273, P280