Alibi Flora - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Alibi Flora, Fungicide

Alibi Flora

Laatste update:
01.07.2021

Fungicide

Registratienummer: 
15909 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Bloemenzaadteelt

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Potplanten

Roos (Rosa sp)

sierteeltgewassen

Snijbloemen

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H332, H302, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P302 + P352, P304 + P340, P333 + P313, SP 1, P261, P280, P391, P312, P501