Alibi Flora - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Alibi Flora, Fungicide

Alibi Flora

Laatste update:
05.09.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15909 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Bloemenzaadteelt

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Potplanten

Roos (Rosa sp)

sierteeltgewassen

Snijbloemen

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H332, H317, H410, EUH401, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P333 + P313, P261, P280, SP 1, P302 + P352, P501, P312, P304 + P340