Amistar Top - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Amistar Top

Laatste update:
08.08.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13197 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis)

Boerenkool (Brassica oleracea var. sabellica)

Bospeen

Bospeen (Daucus carota subsp. sativus)

Broccoli (Brassica oleracea var. italica)

Chinese kool (Brassica pekinensis)

Prei (Allium porrum)

Rode kool (Brassica oleracea var. capitata f. rubra)

Savooie kool (Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda)

Savooiekool (Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H332, H317, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P102, P312, P304 + P340, P302 + P352, SP 1, P391, P261, P333 + P313