Amistar Top (W1) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Amistar Top (W1)

Laatste update:
31.07.2014

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13197 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
23.07.2020
Einddatum voor gebruik door telers: 
23.01.2021

Bladkool-achtigen

Bladkoolachtigen

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Bloemisterijgewassen

Bloemkool-achtigen

Bloemkoolachtigen

Bospeen (Daucus carota subsp. sativus)

Buxus (Buxus sp)

Courgette (Cucurbita pepo var. giromontiina)

Knolselderij (Apium graveolens var. rapaceum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H332, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P333 + P313, P280, P302 + P352, SP 1, P261, P391, P312, P304 + P340