Amistar Top (W1) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Amistar Top (W1)

Laatste update:
01.08.2014

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13197 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Bladkool-achtigen

Bladkoolachtigen

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Bloemisterijgewassen

Bloemkool-achtigen

Bloemkoolachtigen

Bospeen (Daucus carota subsp. sativus)

Buxus (Buxus sp)

Courgette (Cucurbita pepo var. giromontiina)

Knolselderij (Apium graveolens var. rapaceum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H332, H317, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P304 + P340, P102, P333 + P313, SP 1, P261, P391, P280, P302 + P352, P312