Amistar Top (W2) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Amistar Top (W2), Fungicide

Amistar Top (W2)

Laatste update:
23.01.2020

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13197 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
02.10.2020
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2020

Bladkool-achtigen

Bladkoolachtigen

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Bloemisterijgewassen

Bloemkool-achtigen

Bloemkoolachtigen

Bospeen (Daucus carota subsp. sativus)

Buxus (Buxus sp)

Courgette (Cucurbita pepo var. giromontiina)

Knolselderij (Apium graveolens var. rapaceum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H332, H317, H410, H302, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P333 + P313, P261, P391, P280, SP 1, P302 + P352, P312, P304 + P340