Amistar (W8) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Amistar (W8), Fungicide

Amistar (W8)

Laatste update:
30.01.2020

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11767 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Aardbei (Fragaria sp)

Aardbei soorten (Fragaria sp)

Aardbeien

Akkerbouwgewassen (veredelingsteelt)

Akkerbouwgewassen (zaadteelt)

Amsoi (Brassica juncea)

Andijvie (Cichorium endivia)

Aromatische kruidgewassen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H332, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP 1, P273, P501