Amphore Flex - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Amphore Flex, Fungicide

Amphore Flex

Laatste update:
01.10.2015

Fungicide

Registratienummer: 
14516 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H302, H373, H361fd, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P280, P302 + P352, P260, P270