Amphore Flex (W1) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Amphore Flex (W1)

Laatste update:
01.10.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14516 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H302, H361fd, H373, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P260, P280, P270, P302 + P352, SP 1