Amphore Flex (W1) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Amphore Flex (W1), Fungicide

Amphore Flex (W1)

Laatste update:
01.10.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14516 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H302, H373, H317, H361fd

Voorzorgsmaatregelen

  • P260, SP 1, P280, P270, P302 + P352