Apron XL - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Apron XL, Fungicide

Apron XL

Laatste update:
24.09.2020

Fungicide

Registratienummer: 
12280 N
Samenstelling: 
Formulering: 
ES (Emulsie voor zaadbehandeling)

Amsoi (Brassica juncea)

Bloemisterijgewassen

Bloemkool-achtigen

Bloemkoolachtigen

Boon met peul

Bospeen (Daucus carota subsp. sativus)

Chinese kool (Brassica pekinensis)

Choi Sum (Brassica chinensis var. parachinensis)

Choisum (Brassica chinensis var. parachinensis)

Comatsuna (Brassica perviridis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, EUH208, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P337 + P313, P305 + P351 + P338, P280, P102, P301 + P312