Apron XL (W5) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Apron XL (W5), Fungicide

Apron XL (W5)

Laatste update:
31.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12280 N
Samenstelling: 
Formulering: 
ES (Emulsie voor zaadbehandeling)
End date of sale by distributors: 
28.02.2021
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.05.2021

Bloemisterijgewassen

Bloemkool-achtigen

Bloemkoolachtigen

Boon met peul

Bospeen (Daucus carota subsp. sativus)

Chinese kool (Brassica pekinensis)

Doperwt (Pisum sativum)

Erwt met peul

Erwt zonder peul

Erwten

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, EUH401, H302, EUH208

Voorzorgsmaatregelen

  • P305 + P351 + P338, P280, P301 + P312, SP 1, P102, P337 + P313