Axial 50 (W2) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Axial 50 (W2)

Laatste update:
09.05.2014

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13422 N
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Wintergraan

Wintergranen

Zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zomergerst (Hordeum vulgare)

Zomertarwe (Triticum aestivum (spring))

Zomertarwe (Triticum aestivum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H361d, H411, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P280C, SP 1, P391, P302 + P352, P501, P301 + P310, P261