Axial 50 (W2) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Axial 50 (W2)

Laatste update:
08.05.2014

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13422 N
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Wintergraan

Wintergranen

Zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zomergerst (Hordeum vulgare)

Zomertarwe (Triticum aestivum (spring))

Zomertarwe (Triticum aestivum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH066, EUH401, H361d, H411, H332, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P302 + P352, P304 + P340, SP 1, P261, P280, P391