Banvel 4S (W2) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Banvel 4S (W2), Herbicide

Banvel 4S (W2)

Laatste update:
06.03.2014

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11291 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P305 + P351 + P338, P280, P337 + P313, SP 1, P270, P102