Banvel 4S (W3) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Banvel 4S (W3)

Laatste update:
04.04.2019

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11291 N
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Sorgo (Sorghum bicolor)

Sorgo (Sorghum sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P270, P337 + P313, SP 1, P305 + P351 + P338, P280