Banvel 4S (W3) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Banvel 4S (W3), Herbicide

Banvel 4S (W3)

Laatste update:
04.04.2019

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11291 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Sorgo (Sorghum bicolor)

Sorgo (Sorghum sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P102, SP 1, P270, P337 + P313, P305 + P351 + P338